E2DACTLG-ADHESB.r.3onl:ink, Cz .Pe terstraut 16 Ainst^rora—C WclxI.Uitg: ve ö:'r A.E.C., 6 Januari,1933,16 Jarrr■:n.o .17 73. UIT8LAC ..J. VA_ DA 01' 2 JANUARI,1933 tj_joxDjiiLDA Y/EDETRIJDEK ooooÖOOOoooo A.E.C.2.—Dc Spc.rtc.tin 2.s no. Junioren. ZeEourgia..3.- A.Ê.C.3.s no. A.E.C.4.- Gooi.3.0 - 2 A.E.C .j un.I.— Ble.uvn.it Irf A1 C v b_ eer c4 ai A van ti.3.- A.i'.C.6.0 - Spr c c u*. i on2AAC 7 .f_. elz TO r en i AT 2 JANUARI^ 1933. D.O.S. 10 6 3 1 30-13 15 1,50 9 3 1 40- 9 16 1,77 10 C 2 24- 9 14 1,40 D w c "V"o 3 5 2 32-13 12 15.0 HILVER8U1I 11 6 3 2 20-13 15 136 D 0-.mR o o 9 6 I 27-15 13 1,44 ZEEBURG IA 9 3 3 3 16-15 9 1,00 GOOI.3. 10 7 3 50-11 14 1,40 H.E.C. 11 5 6 19-22 10 0,91 9 4 I 4 29-24 9 1,00 i-» ,D 0 10 3 3 4 19-22 9 0,90 HILVEA3Ui:.4 .10 4 .6 35-23 3 0,80 K.7.C. 10 3 2 5 20-23 3 0,30 A. E. C.4. 10 3 7 24-26 6 0,60 A. E. C. 10 3 2 5 13-27 8 0,30 V.V.A.3. 10 3 7 14-50 6 0,60 VELOX 11 2 4 5 19-22 3 0,72 RArlDITAS3 9 9 3-73 0 0,00 B.E.C. 10 1 4 5 13-32 6 0,60 A. E. C.6 9 1 51-13 17 1,38 JUNIOREN ROtEBOUT.2. 9 7 2 42-21 14 1,50 10 9 i 44-20 19 1,90 iiEEi -oiiEiHi.3 .11 7 3 40—20 15 1,36 AJ AX 9 6 o 36-13 14 1,55 T 0 .G 4 10 5 2 3 41-24 12 1,20 A. E. G. 6 2 3 31-29 14 1,27 SPORT.2. 10 b 1 4 23-34 11 1,10 D.W.V. 9 3 2 29-25 8 0,83 DEI. 0.2. 11 5- 6 33-32 10 0,91 BLAUW WIT 9 3 2 4 20-20 3 0,88 •V.V.A.4. 11 1 3 24-55 5 0,45 ZEEBURG IA 11 3 1 7 13-30 7 0,63 D.E.C.4. 7 6 11-37 2 0,28 VOLBWYKERS 9 1 3 5 9-16 5 0,55 AVAKTI. 3 10 1 9 16-45 2 0,20 DE SeARTaAN 10 1 1 9-38 3 0,30 1 1 -c c VAN WAAK TOT WEEK ®©®®®©@®@»@e>®®©e©®®®® De Nieuwjaars-réunie in het Clubhuis is wederom een daverend succes geweest. De uitstekende wensch van Thomasvaer en Pieternel -lees het echt paar Bessem- door de auteurs zelve voorgedragen, vormde de clou van het ge beuren. Tusschen de bedryven door ontvingen de spelers van het 3de de door H.B.S. uitgeloofde en door hen mèt de Kraai gewonnen zilveren bekertjes, v/elke door ons van een inscriptie waren voorzien. Een in ieder opzicht geslaagd A.E.G.-feestonder leiding van onzen Feest-commissaris Esser, die ervoor zorgde.dat een groot gedeelte der fees tende schare nog lang byeen bleef, denk heeft zyn veelzydigheid. op dezen uitermate vermoeienden Nieuwjaarsdag weer kostelyk gedemonsteerd. Het was vermoeiend en ik kan my voorstellen, dat Henk met een zucht van voldoening D1 rL. i ij e O o O -v o oil. O "i X Jj ■fX v/ o O D \i S o "i X -i X li. A '"X Q t-j X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0-0- -0- -0- -0- i 0 1 0 1 O 1 0 1 0 1 0 1 O 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 O -0-0 -0 1 0 1 0 1 O 0- -0—0-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1