O m F. C.-SCH AKEL et allerbelangrijkste MOEIT ONS CLUBHUIS ER KOMEN 13e Jaargang No. 2 Oct. 1934 llllllllllllIII III III III III■■■■■■■■■■■'■■'■■■■■'"■■ll,l"l,,,,,,,,,,,,,,l,,,,,,£ AmsterdamscheFootball Club lllllllllllllll E VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT G RATI S TOEGEZONDEN E AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER. 18 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, AMSTELD JK 114" Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer G. J. BOSCH, Z. - AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dun met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1