DE A. F. C.-SCH AKEL Amsterdamsche Football Club IflnSIm.."!.,.,..........1111 JHiEUWS VAN DE MAAND: Het tweede in veiligheid. Het derde voor een derde kampioen. Honkbalclub A.F.C. opgericht. 12e Jaaraana No. 9 Mei 1934 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER. 16 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, AMSTELDIJK 114" ■lllllll. WM—UTVJtlli iu «nu- .www I,,...,....,,....,... C O cn «er i«r Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Abonnementsprijs voor met-leden F 2.50 per jaar r\ a x v G. J- BOSCH, Z. - AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM - Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1