DE A. F. C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club NIEUWS VAN DE MAAND Prachtig werk van ons eerste. Ons tweede ernstig in gevaar Aanwijzingen voor de spelers Redt de School wedstrijden. 12e Jaargang immuun»"»"» No. 6 Febr. 1934 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH"»»""""" VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN - AAN DEN HEER J. H. WIJNAND, NOORDER AMSTELLAAN 173 OPGER. 18 JAN. 1895 lllllllllllr t loRen F 2 50 Der iaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Abonnementsprijs voor met-leden F 2.5U per jaar .„cTcüniM 7 G. J. BOSCH, Z.-AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1