DE A.F.C.-SCHAKEL 11e Jaargang No. 4 Dec. 1932 AmsterdamscheFootball Club Geen zal om dit jaartje treuren, Elk van ons zegt: ,,Nu, das klaar. Laat het nieuwe ons maar halen Uit de zóne van 't gevaar. Kijk, het nieuwe heeft een kansje, Komt het maar iets beter uit. Ieder zal zich dan verheugen, Gaarne er om juichen luid. Neen, we gaan niet degradeeren, Ieder draagt zijn steentje bij. Elk thans aan het werk getogen, U en ik, hij, zij en wij. Weg met angsten en met zorgen, Jong en oud, werkt allen mee. A. F. C. moet weer naar boven, A. F. C. kan weer naar boven, Redt ons oude A. F. C. JM -iiniiiiHiiiiuiiiuiiiiiim*"" 1 11111111111111 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder Amstellaan 173 p o en n&r iaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Abonnementsprijs voor niet-leden r Z.oU per jaar it„ Jb. VAN NEK. ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie <as^ <&:=3> <3> 0 <a^r>>3b=c> <Ss^>

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1