DE A. F. C.-SCH AKEL IN DIT NUMMER Teleurstellende resultaten van A.F.C. I. Clubavond in „Smaalders" Goed werk der jongeren. De A.V.B. 38 jaar. 11e Jaargang No. 3 Nov. 1932 AmsterdamscheFootball Club imiiiihii1 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NOORDER AMSTELLAAN 173 Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1