DE A. F. C.-SCHAKEL AmsterdamscheFootball Club NIEUWS VAN DE MAAND. H.B.S. wint den nieuwen A.R.O.L.-Beker. Geanimeerde Algemeene Vergadering. Bevredigende inzet der competitie. Cricket: De lagere elftallen in 1932. Sept. 1932 11e Jaarqanq No. III»" VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder Amstellaan 173 ..IMII.MIMII.MIII.ll.ilMl IIMIIIIinilll.il ll"IH»llllll,lll«"l",l,,,,,,IM,,l,m' P irn n.r :,,r Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Abonnementsprijs voor met-leden r 2.50 per jaar ,.™rnnmi 7n,n Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1