DE A. F. C.-SCH AKEL NIEUWS VAN DE MAAND. Tiende A. R. O. L.-Tournooi: 28 Aug. en 4 Sept. 11 September aanvang der competitie. Blijvende belangstelling bij de training. Cricket: A. C. C. I en II in 1932. 10e Jaargang No. 12 Aug. 1932 AmsterdamscheFootbali Club «iiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiniimmnnMHmmmmmmm1111111111111111111111111111111111111111111"111111111"""1111"1""111111111"1"11- VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND. NOORDER AMSTELLAAN 173 UilHl1II1IIIIIMinimin. Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1