DE A. F. C.-SCH AKEL Amsterdamsche Football Club NIEUWS VAN DE MAAND. Algemeene Vergadering11 Juni; een geanimeerde bijeenkomst A.F.C. V naar de reserve lste klasse. Het cricketseizoen: Nieuw record! A.C.C. II sluit op 254 voor 5 (Bromilow 160 n.o.) De voetbaltraining. 10e Jaargang No. 11 ^un' ^32 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NOORDER AMSTELLAAN173 ...Ml....MM.........MM, Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK. ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1