NIEUWS VAN DE MAAND A m ster dam sche Football Club DE A. F. C.-SCHAKEL 1,1i Algemeene Vergadering11 Juni a.s. Het Kampioensfeest van A.F.C. IV en V. Het cricketseizoen geopend: Verrassende zege op H.C.C. I De voetbaltraining. 10e Jaargang No. 10 Mei 1932 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE Abo»™Bprt)S VOO, «4-kto F 2.50 per i» - Stukke. ««r 0» He., Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN den heer J. H. Wijnand, Noorder amstellaan 173

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1