DE A. F. C.-SCHAKEL AmsterdamscheFootball Club ZATERDAGAVOND Start 8.30 in 1' Europe. U komt toch ook 7 7 Onze fuif, ter huldiging van A.F.C. IV en A.F.C. V, die op zoo schitterende wijze het kampioenschap hunner afdeeling behaalden. 10e Jaargang No. 9 April 1932 1 1 Ill III lil III III IIIIllII III MINIMIMI MlIII VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE lil STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NOORDER AMSTELLAAN 173 i1 rilMIMI IIIIMIIIII lllll III III IIIIIIIIIIIIIIIIII lllll IIIIIIIIIIIIIIIIIMMIMIMMIII lllll III III IIMIIIIIIIIIIIIIIII MM IIIIIIIII lllll IIIIIIIII IIMIM~ Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1