Amsterdamsche Football Club DE A. F. C.-SCH AKEL A. F. C. IV, KAMPIOEN. 10e Jaargang No. 7 Febr. 1932 GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE «i.niiiimiiiiiiiimi STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder Amstellaan 173 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT run ii 1,1 l,,,mi 1,111,1111111111,11111,1,1,1,111,1,1 Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie Staande v. 1. n. r. Mieghout, van Lith, Jan Veen en echtg., Staats, Horn, Nonnekens, Jan Meijer. Knielend v. 1. n. r.: BonkeTFreijer, Struijs, Langevoort, Fokke, Frans Meijer.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1