^SCHAKELTJES" min zou ik toch niet graag zien, dat de zaak finantieel spaak liep. A.F.C.-ers, denkt aan de Reds-Band, we zijn zoo aan haar gehecht, we kunnen haar niet meer missen en ze zijn met weinig tevreden. Do it now. E. E. Levenbach. Ons Tweede elftal. Een nieuw seizoen aangevangen, beteekent gewoonlijk met frisschen moed aan den slag gaan, doch ditmaal was dit niet het geval, want de meer dan abnormale warmte belette, dat er van „frisch" gesproken kon wor den. Er zat echter niets anders op dan te voetballen en dus begon het 2e de compe titie in zijn nieuwe (of eigenlijk oude) om geving aan het Nieuwediep tegen BI. Wit 3 en smaakte het genoegen met 40 te zege vieren, na bij de rust met 2—0 te hebben voorgestaan. BI. Wit 3 scheen nog niet op volle sterkte te zijn en zal een volgend maal wel een zwaarder tegenstander blijken. Ons 2e beschikt over een krachtige achterhoede, die stuk voor stuk goede remplacanten voor ons 1ste elftal zijn. Ook de half-linie is niet kwaad, alleen de voorhoede is niet van die sterkte als verleden jaar. Dit bleek vooral in den volgenden competitiewedstrijd, n.l. tegen Alc. Victrix 2 in Alkmaar. Achterhoede en halflinie hielden zich best, doch de voor hoede maakte een onvoldoend gebruik van de kansen. We wonnen met 10, een voor sprong reeds met de rust verkregen door toedoen van den invaller Jan Meyer. Waren we voor de rust in de meerderheid geweest, daarna was het anders. Hoe ook beide par tijen werkten, er kwam geen verandering in den stand en met 2 kostbare puntjes op één van de zwaarste tegenstanders veroverd (stond A.V. 2 vorig jaar niet aan den rand van de reserve le klasse?) konden we huis waarts keeren, mede de voldoening smakend de degradatie van A.F.C. 2 voor 2 jaar door Alc. Victrix 2 voltooid, thans gewroken te hebben. Alleen het huiswaarts keeren viel niet mee. Ik mag niet te veel uit de school klappen, maar een gezellig dansje is er nog gemaakt in de Kaasstad en de „manager" van het elftal was zelfs zóó tevreden over het bereikte resultaat, dat hij zich verplicht gevoelde alle dorstige kelen te laten bevoch tigen. Nog een drietal uren moest heel Alk maar weten, dat de A.F.C.-luidjes roode truitjes hebben en dat er maar één club in Holland is, dieenz. Lui, volgehouden op het pad der over winningen en vooral behoudt die goede geest. Spelen Zomeravond-Wedstrijden. Volledigheidshalve vermelden wij nog de resultaten, door de „A.F.C. Toer-combina- tie" in het afgeloopen Zomerseizoen be haald: 9 Juni S.C.A.—A.F.C4—3 16 A.F.C.—S.C.A2—3 23 A.F.C.—D.V.K3—3 27 R W.A.F.C3-4 2 Juli WilhelminaA.F.C. 13 9 D.E.C.—A.F.C4—3 23 de RuijterA.F.C24 3 Aug. Kon. Holl. Lloyd—A F C. 0—5 KUNSTHANDEL Electrische Spiegel- en Lijstenfabriek L. F. REEKER AMSTERDAM' P. C. Hooftstraat 75, Telef. 21507 Plantage Middenlaan 44 Hilversum: Vaartweg 9 Tel. 718 A. F. C.-ers! Koopt Uw Bloemwerken bij het Bloemen magazijn van J. W. WELSCH OOSTERPAPK No. 11 Amsterdam. Telefoon Nr. 51288 VOOR BOEKEN: DE UNIVERSITEITS-BOEKHANDEL Grimburgwal No. 11, t/o Binn.Gasthuis Telefoon 47852. Dir. P. H. Vermeulen. Prijs per plaatsing f 1.per 6 pïaau'ö singen f5.50, 12 plaatsingen f10.— g REDS BAND Voor gegadigden voor de functie van Donateur der Reds Band zijn nog eenige plaatsen beschikbaar. Zich persoonlijk aan te melden Zaterdags van 9—12 u. n.m. in het A.F.C. Clublokaal, Café „Suisse", Kalverstr. UMPIRES WANTED Voor eenige partijen billard-concours worden eenige onpartijdige, onomkoopbare scheidsrechters gezocht. Salaris naar onbekwaamheid. Br. ond. U.W. aan de Regelings-Commissie. Typ. Gebr. v/d Bom, Rustenb.str.38 A'dam A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders! JL

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8