uitschreeuwen, dat de A.F.C.geen voorhoede spelers bezit, met beschaamde kaken doen afdruipen. Lustig werd er gecombineerd. Wij- benga en Knopper op de vleugels werden om beurten aan het werk gezet, en deden wat van hen verwacht werd. Beiden hebben vele goede voorzetten gegeven, en zelf hebben ze ook zoo nu en dan eens een kansje gewaagd. Toch is voorzetten en blijven voorzetten hun taak die zij nooit mogen verwaarloozen. Knopper was in „internationalen" vorm. Als een hinde snelde hij langs de lijn, en in duels met tegenstanders was hij meestal over winnaar. Charles was eindelijk ook goed op dreef. Zijn schot had nog niet altijd de juiste richting maar dat komt wel. Hij passeerde vroolijk van links naar rechts, en wist op zijne bekende en behendige manier een tegenstander te nemen. Zijn goal uit een corner, die hij met het hoofd maakte, was een juweel. Frans als centervoor heeft daar uitstekend voldaan. Hij is in een elftal 'n dankbaar speler. Op den vleugel voelt hij zich uitstekend thuis, doch binnen is hij evengoed op zijn plaats. Hij heeft daar nu als centervoor eene so- liede, goede partij ten beste gegeven. Behalve dat hij steeds zeer actief is, gebruikt hij zijn hoofd bij het spel. Tevens beschikt hij nog over een goed schot. Wanneer de elftalcom missie van hem gedaan kan krijgen, dat hij zich wederom voor een der elftallen beschik baar stelt, zou dit zeer geapprecieerd worden. De Benjamin van het Eerste, Theo zal Zaterdagmiddag, toen hij voor de veteranen evenals de andere oude heeren Galli etc. (uit gezonderd Piet) een slechts zeer matig figuur in het veld sloeg, niet gedacht hebben, dat hij Zondag in het Eerste een aantrekkelijke partij spelen zou. Aardig vormde hij de verbinding tusschen half centervoor en vleugel, en hij smaakte zoowaar het genoegen, de score met een mooie goal te openen. Bravo Theo. Komen wij dan tot onze verdediging. Wanneer daar een ding opviel, dan was het wel de cordate en energieke wijze ,op welke onze zwemkampioen v. d. Velde zijn terrein schoon hield. Een back die de tegen partij ontzag inboezemt. Wanneer hij zoo eens de aanstormende voorhoede der tegenpartij opneemt, de borst vooruit en de armen in de bekende Napo leonshouding, dan moet menig aanvaller wel een rilling door de leden gaan bij de gedachte dat hij daardoor heen moet. Hij en onze aanvoerder Piet, vormden samen een soliede backstel, waartegen de Haarlemvoorhoede keer op keer te pletter liep. Van de Velde, die eigenlijk zoo uit het „majem" komt, was er direct uitstekend in, en Pietje Bos was als in zijn beste dagen. Daarenboven toonde hij zich door 't geven van aanwijzingen en aanmoedigingen de goede aanvoerder te zijn. Haaxman in het doel heeft gehouden wat er te houden was. Een paar schitterende saves op ballen, die moeilijk voor hem te bereiken waren, ontlok ten aan onze tribune een dankbaar applaus. Toch heeft hij wederom de fout gedemon streerd, die het keepen van hem, hoe goed overigens ook, onzeker maakt. Hij beschikt nog niet over voldoende macht om de ballen klemvast te hebben. Meerdere malen sprongen ook Zondag gestopte ballen in het veld terug. Wanneer de Haarlemmers hiertegenover eene fanatieke voorhoede had den gesteld, die op dergelijke ballen direct in stormde, zou het zeker een of meer goals ge kost hebben. Oefening kan hier wonderen doen. Over het geheel was deze wedstrijd voor de toeschouwers zeer aantrekkelijk. Voor den A.F.C. aanhang heeft hij de hoop op succes sen in het komende seizoen doen herleven, en voor de spelers zal ongetwijfeld het geschokte zelfvertrouwen hersteld zijn. Maar laat ons deze overwinning niet blind maken voor onze fouten. We weten echter dat we nog iets presteeren kunnen, doch ook dan alleen, wanneer allen zich tot het uiterste inspannen en eendrachtig en eensgezind de hand aan den ploeg slaan. Zoo zij het. OBSERVER. Het tweede elftal niet te slaan. Nauwelijks is het voetbalseizoen begon nen, of het tweede begint alweer met „dood en verderf" te zaaien onder zijn tegen standers. We hadden ingeschreven voor de Kam pong-wedstrijden, doch op 29 Augustus moest het eerste „arollen", dus het tweede werd er op uitgestuurd, om dat Utrechtsche varkentje even te wasschen. De volgende ploeg gaf acte de présence: Het heele Ruijs-alphabet, Haaxman, Koop man, Hütter, Wijbenga, Grimberg, Neseker, Dijkhuis en Brusse. Nu, het tweede deed zijn plicht op de be kende grondige wijze. Kampong ging met 40 ten onder, terwijl U.D. met een 30 5 A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5