Ijzerwaren en Gereedschappen J. L. H. SMITS Co. G. J. EILERS&Co. Clubavonden. Op onze j.l. Zaterdag gehouden vergade ring deelde de Voorzitter reeds mede, dat het Bestuur er na veel moeite in geslaagd is een geschikt clublokaal te vinden en wel in de bovenzaal van het café Centrum Regu- liersbreestraat 10. Het zaaltje leent zich bijzonder goed voor onze clubavonden. Er zijn 3 keurige biljarts, geschikte hoekjes voor liefhebbers van kaart spelen, domineeren, etc., terwijl zich op af stand ook muziek bevindt, die, we weten het uit ervaring, niet altijd gewenscht wordt, maar waarvoor men slechts de deuren heeft te openen om, zij het dan ook op afstand, de lieflijke tonen hiervan op te vangen. Je hebt nu eenmaal van die avonden en vooral in een club als A.F.C., dat het genoeglijke tempo waarin een enkele keer eenige leden de clubavonden binnenstormen, belangrijk wordt opgevoerd door de aanwezigheid van muziek. Den korten tijd, dien wij in Former des Zaterdagsavonds hebben doorgebracht, een paar jaar geleden, kan in dit opzicht bijna boekdeelen spreken. Is nog verdere opwekking noodig? Ik ge loof het niet. Als alle jaren kennen H.H. aan voerders weer het voordeel dat de Zaterdag avond clubavond biedt om nog een nieuwtje over hun elftal op te vangen. Andere leden, die het voorrecht genieten Piet Wessel in zijn maag te loopen, kunnen op die manier nog een aanschrijving voor 'sZondags opdoen. Als over een paar maanden ons jacht seizoen weer gekomen is, zullen onze leden opnieuw in de gelegenheid gesteld worden hun belustheid op avonturen weer bot te vieren, door het bemachtigen van hazen, konijnen, kippen, eenden, enz. Dat het in het centrum van ons Groot- Mokum gelegen „Centrum" ook het centrum voor onze leden 's Zaterdags moge zijn! Indeeling* lagere elftallen. In den Amsterdamschen Voetbalbond komen uit: IV, V, VI, adspiranten en juniores. De indeeling is als volgt: Res. Ie Klasse C. Res. 2e Klasse A. A.F.C. IV A.F.C. V Ajax VI Blauw Wit VII Amstel III D.S.V. Ila Avanti II D.W.V. III O.V.V.O. II E.D.W. III S.D.W. Ill S.C.A. II Sloterdijk III S.E.V. II Swift IV Tavenu III V.V.A. III Res. 2e Klasse C. Adspiranten. A.F.C. VI A.F.C. D.S.V. lib Ajax b J.O.S. II Blauw-Wit b Oosterpark IV D.W.S. b S.L.T.O. II D.E.C. b Sparticus II Woodward Volewijckers III V.V.A. V.V.A. IV Juniores. A. F. C. Ajax Blauw-Wit Schinkelhaven V.V.A. D.W.S. b D.W.V. Ook in deze af deelingen onzen vertegen woordigers een hartelijk „Glück auf" toe- gewenscht. Warmoesstraat 42, Amsterdam. OP ELK GEBIED Kalverstraat 43, Amsterdam A.F.C.-Shirts Jerseys Echte Hotspurschoenen en Shillcockschoenen Belangrijke Bondsreductie - 10 - 88 (Westeinde 23) A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 10