Van Bat en Bal. Sinds de vorige Schakel is er niet veel bijzonders voorgevallen, d.w.z., we zijn zoo langzamerhand gewoon geraakt aan «ver- winningen van het eerste en nederlagen van het tweede en derde elftal. Wat het eerste betreft; 't is haast onmogelijk dat het kam pioenschap ons zal ontgaan, nog steeds zijn we ongeslagen en hebben een voorsprong van 6 punten op No. 2. Er wachten ons de komende maand echter nog eenige zware wedstrijden en daar dan waarschijnlijk wel eenige spelers met vacantie zijn is het niet onmogelijk, dat we nog wel een puntje zul len verspelen. Wb moeten dus nog flink aanpakken, vooral waar R. en W. 2 nog 5 wedstrijden te spelen heeft, waarvan 2 tegen Albion en 1 tegen V.V.V. 3, uit welke wed strijden zij waarschijnlijk nog wel een paar extra punten kunnen halen. De wedstrijd A.C.C.R. en W. 2 op 22 Augustus zal wel de beslissing moeten brengen. Voor den Telegraafbeker speelden we op 11 Juli met een zeer gebroken elftal tegen Albion. We wonnen echter dik met 140 runs. Van de 4 gespeelde competitiewedstrij den werd 1 met innings, de andere 3 ge woon gewonnen. De stand is momenteel als volgt: A.C.C. 10 2 8 22 R. en W. 2 9 1 5 1 2 14 V.V.V. 2 9 6 3 12 Haarlem 2 12 1 5 1 5 12 R.C.H. 10 1 3 1 5 10 Albion 9 1 1 7 5 V.V.V. 3 8 3— 23 4 V.R.A. 2 9 1 2 6 0 terwijl de batting-average is: J. P. Spruyt 377 61 11 1 37.70 N. Tienstra 221 48 10 0 22.10 H. Oliver 272 41 13 0 20.92 Ch. Duson 108 53 7 1 18. H. Mahler 188 79 12 0 15.66 N. W. Selles 187 49 13 1 15.58 W. F. Amo 152 45 12 0 12.66 J. Börnemann 114 30* 12 1 10.36 J. G. H. Wolters 90 23 111 9.— A. C. Spruyt 88 35 112 9.77 N. Neseker 13 6* 7 5 6.50 Zaterdag en Zondag a.s. spelen we een tweedaagsche tegen te Werve. Leest hierover het bericht in dezen Scha kel! Evenals bij het eerste elftal moet ik ook bij het tweede en derde in herhalingen ver vallen, n.l. beide elftallen gaan op den een maal ingeslagen weg voort. Het is gewoon onbegrijpelijk, d. w. z. wat ons tweede be treft. Daar ik, als „speler" van 't eerste, na tuurlijk de wedstrijden van het 2e niet kan bijwonen, heb ik zoo hier en daar eens ge ïnformeerd bij de spelers wat hiervan de oor zaak zou kunnen zijn. Meestal kreeg ik ten antwoord: „We hebben geweldig pech", of: „Er zit dit jaar niks geen mazzel bij!" Het tweede elftal, onder aanvoering van Jan Prent en met spelers als Otti Cornelissen, Harry Prent, Kappelhoff, Huyer, Harms, Macintosh. Suijver, Daudey, Homberg en Willy de Jongh, moet toch kunnen winnen van diverse elftallen in de derde klas. Dat er echter geen geluk bijkomt, blijkt b.v. uit de twee laatste wedstrijden. Het ongeslagen en sterke Vleermuizen wordt uitgegooid voor slechts 50 runs. Met uitzondering van Jan Prent, die 1 ingaande met 19 not out blijft, maakt echter geen der spelers meer dan 5 runs, doch het Vleer muizen-totaal wordt toch nog met één run overschreden. Voor de tweede maal sluit Vleermuizen op 126. Om te winnen moet dus ditzelfde totaal gemaakt worden. Otti Corne lissen maakt alleen reeds 68. Van de overige 10 maken er 6 echter een dikke 0, de anderen bij elkaar 10 runs, met 3 extra's samen 81. Zoodat de wedstrijd door hopeloos falen van op één na alle spelers, toch nog verloren werd. J.l. Zondag tegen D. V. C. werden in de eerste innings door A. C. C. slechts 47 runs gescoord. D. V. C. maakt 135. A. C. C. moet dan nog eens batten en maakt 136. Voor het verlies van 5 wickets maakt D. V. C. dan de benoodigde runs. Had A. C. C. nu in de eerste innings die 136 runs niet kunnen maken? Hieronder de batting-averages van het tweede: O. Cornelissen 302 68 16 0 18.87 J. Suyver 107 50 8 1 15.28 H. Prent 100 26* 12 2 10.— L. J. Harms 127 20 15 1 9.07 J. Prent 99 19* 14 1 7.61 G. H. Kappelhoff 41 31 8 1 5.85 J. Macintosh 54 14 10 0 5.40 J. Huyer 50 17 10 0 5. A. Homberg 40 11 9 0 4.44 E. v. Buren 29 18 9 0 3.22 W. de Jongh 20 4 10 1 2.22 - 3 - gewonnen verloren met met sr met met gesp. innings runs o> innings runs pnt. runs h. score innings not out gemid. runs h. score innings not out gemid. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerdersl

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 3