Het tweede elftal gepromoveerd. Het doel is bereikt. Ons tweede elftal, aat reeds sinds November in zulk een ongenaak- baren vorm speelde, heeft de kroon op het werk gezet, door, na het veroveren van het kampioenschap der reserve 3e klasse, W.F. C. II op overtuigende wijze te slaan en zich hiermede een plaats te bemachtigen in de reserve tweede klasse. Geheel A.F.C. heeft medegeleefd met den strijd die ons tweede elftal met evenveel vol harding als enthousiasme gevoerd heeft! Hoe Zelden zal een elftal royaler en welver diender gepromoveerd zijn dan het tweede. Als bewijs daarvan recapituleeren we nog even de resultaten: Tegen Z.V.V. II: 1—1 en 3—0. Z.F.C. 111:1—1 en 4—0. H.R.C. II: 7—0 en 1—1. Spartaan III: 12 en 62. Ajax IV: 10—0 en 4—3. Blauw Wit IV: 5—0 en 4—1. goed herinneren we ons nog de beslissende competitie-wedstrijden tegen H.R.C. II en Z.F.C. III, de vreugde, toen onze jongens als nummer één eindigden. Toen, de kampioenswedstrijden tegen het derde en tegen Voorwaarts II: de pittige, elkaar niets toegevende match tusschen „broeders van eenzelfden stam" en de ge makkelijke overwinning in Utrecht. Nu was er nog één slot te forceeren en de deur naar de tweede klasse stond open. Het slot werd geforceerd: W.F.C. II ging met 41 en 53 onder; cijfers, die overigens aan duide lijkheid niets te wenschen over laten. Kampioenschap: Tegen A.F.C. III: 5—1. Voorwaarts II: 51. Promotie. Tegen W.F.C. II: 4-1 en 53. Het succes van ons tweede heeft voor A.F.C. een beteekenis, die ver uitgaat boven het feit van de promotie zelf. Na jaren, waarin het ons niet anders dan tegenliep, waarin de zon maar dan ook met een hard nekkigheid, een betere zaak waardig, achter de wolken bleef, is de groote ommekeer ge komen. De groote ommekeer: Want nu im mers heeft A.F.C. een serieuze kans, ook - 6 - ONS KRANIG TWEEDE ELFTAL. Voorwaarts II A.F.C. II 1 5. Staande v. 1. n. r.v. d. Kolk, Ruijs, Neseker, Stroobach, Ruijs, Duson. Zittend v. l.n. r.Grimberg, Alandt, de Vilder, Lunge, Knopper. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6