Ijzerwaren en Gereedschappen J. L. H. SMITS Co. G. J. EILERS Co. wickets voor 6 runs, Amo 4 voor 12, Borne- mann 3 voor 8 en Selles 1 voor 7. Na afloop reikte Mevr. Sabelson uit naam van den Heer van Ooy aan de overwinnaars den beker uit. waarna in den bekenden duiventoren op aller welzijn ,,een kopje thee" werd gebruikt. Zon dag 16 Mei speelden we den eersten competi tiewedstrijd en wel tegen V.R.A. II op het Stadionterrein. Een ijzige noordewind stond van wicket tot wicket en het was niet te harden van de kou. Het was dan ook niet te verwonderen dat het fielden veel te wenschen overliet en de verkleumde vingers schuld hadden aan diverse gemiste catches. Doch V.R.A. is een der zwakkere, zoo niet het zwakste zusje in onze afdeeling. We wonnen dezen wedstrijd met 85 runs op de eerste in nings. Een zwakke poging werd nog gedaan om het derde punt te bemachtigen, doch na een kwartier spelen zagen wij, gezien de on verkwikkelijke weersomstandigheden, van verderen strijd af. De cijfers waren V.R.A. II 53, A.C.C. 136 voor 8. Ie Pinksterdag kwam Haarlem II ons een bezoek brengen. Dit is altijd een der gevaar lijke tegenstanders. Wij batten eerst en het bleek al spoedig dat onze batslieden er het oog in hadden. De score steeg dan ook regel matig en eerst op 203 hadden allen een beurt gehad. Hans Spruyt speelde een keurige in nings en zijn 61 was kansloos. Verder maak ten Amo 15, Tienstra 11, Mahler 21, Oliver 35, Borneman 21 en Wolters 10. Haarlem bracht het niet verder dan 112, zoodat zij nog eens werden ingestuurd. Harold's slows waren voor hen echter onbespeelbaar en met 6 voor 11 was hij de man die ons aan de eer ste inningsoverwinning hielp. 2e Pinksterdag waren wij de gasten van Rood en Wit II. Op het mooie H.F.C.-terrein is een strijd gestreden die door ons niet licht zal worden vergeten. Mahler raadde goed en stuurde R. en W. naar de wickets. Zij brachten het tot 82 runs. A.C.C. met 2 inval lers, n.l. voor Hans Spruyt en Tienstra, over schreed dit totaal met 41 runs en maakte dus 123. Hiervan scoorde Amo 45, Mahler 12, Oliver 15. Wolters 13 en Harry Prent 16. Kood en Wit gaf zich echter nog niet ge wonnen en met nog ruim iy2 uur speeltijd begonnen zij opnieuw te batten. Hun bedoe ling was natuurlijk in zoo kort mogelijken tijd runs bijeen te kloppen. Het begin was echter niet bemoedigend, want op 9 runs waren reeds 3 wickets neer en op 50 hadden reeds 6 menschen een beurt gehad. Toen werd de bowlerij onzuiver, de bowlers en fielders raakten vermoeid en voordat de volgende batsman werd weggezonden waren de 100 reeds dik overschreden. Op 130 sloot Jhr. van Lennep de innings en stelde ons voor het feit om in 1 uur en 20 minuten 90 runs te maken of den tijd uit te spelen. Wij besloten ons ge wone spel te spelen. Het begin was niet al te best voor ons. Toen 8 overs gebowld waren zaten Amo, Mahler, Selles en H. Prent reeds aan den kant. Wij waanden ons toen verlo ren, doch Oliver en Piet Wolters dachten er anders over. Kalm stonden zij te batten, de minuten kropen voort en de runs kwamen langzaam. Nog 25 minuten. Een kleine kans was er nog. Harold joeg den bal nog eenige malen naar de boundary en Piet liet een paar goede off-slagen zien. De spanning was ge weldig. Potseling hadden we weer pech. Piet drijft den bal hard vooruit, wil runnen, doch zakt gelijktijdig door z'n knie en moet van verder spelen afzien. Met den volgenden bal geeft Harold een kans, die dankbaar geac cepteerd wordt. Onze kansen dalen 50%. Aat Spruyt en Jan Prent staan nu samen. Pats daar gaan Jan z'n palen. Kappel- hoff in. Nog 8 minutenApplaus uit 't veld meldt ons een catch. Kappelhoff uit. Als laatste man wandelt Nic. Neseker naar het wicket. Lustig zwaaiend met z'n bat als gold Warmoesstraat 42, Amsterdam. OP ELK GEBIED Kalverstraat 43, Amsterdam A.F.C.-Shirts Jerseys Echte Hotspurschoenen en Shillcockschoenen Belangrijke Bondsreductie "1088 - 11 - 88 (Westeinde 23) A.F.C.-ers begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 11