en melk Feyenoord, dat op onze ground ver scheen en daar door ons eerste (dat inmid dels zoo verstandig geweest was, zoo sterk mogelijk te verschijnen) met 41 geklopt werd. Tacke maakte alle vier doelpunten: En thans: de vierde ronde. Langzamerhand begint het ernst te worden: de plaatselijke elftallen hebben reeds allen den bekerdood gevonden en ook de derde en tweede klassers vallen bij bosjes af. Voor al uit Amsterdam zijn er velen gesneuveld: voor onze stad zijn nog aangebleven: Blauw Wit, Spartaan en A.F.C. Play up A.F.C.-ers! Het tweede en derde elftal speelden de wedstrijden, vastgesteld voor het kampioen schap der reserve derde klasse. Voorwaarts II was hier het slachtoffer: deze Utrechtenaren werden door ons tweede met 51 en door ons derde met 50 in de pan gehakt. De wedstrijd A.F.C. IIA.F.C. III eindigde met een regelmatige 5—1 overwinning van ons tweede. De eindstand der kampioens competitie reserve Ille klasse luidt: De tegenstander van ons derde is nog niet bekend; de stand der elftallen, die in de res. 2de klasse B. voor bezetting der laatste plaats in aanmerking komen, luidt als volgt: Rapiditas-A.F.C. Bange voorgevoelens maakten zich van ons meester, toen we a raison van 28 centen de loketten van het ,,Rapiditas-stadion" ach ter ons hadden, en ons „eerste elftal" vóór 't begin van den wedstrijd een balletje zagen trappen. Voor 't gemak telden we maar de „eerste elftallers" inplaats van de invallers en 't viel nog mee. Haak had al gauw de harten van de Wees- penaren veroverd met z'n verbluffende uit vallen en 't oplossen van de moeilijkste situa ties, want heel spoedig was „Rap (naar dezen naam luistert blijkbaar de club thuis) ingespeeld en bekogelde op massieve wijze ons doel. Onze voerhoede scheen den goeden vorm nog niet gevonden te hebben. Voor de rust weinig moois. Stortebeker loopt onbe suisd in enwordt van het veld gedra gen. Gelukkig bleek al gauw, dat 't niet zoo slim was, maar aan verder spelen viel niet te denken. Charles de Velder offert z'n baantje van grensrechter op en rent spoedig nu langs den binnenkant van 't lijntje! Het blijft misère! Pietje Wolters schiet een strafschop in de handen van den keeper en dan met Weesp voortdurend in 't offensief komt de rust met 00. Na rust gaat Kreugel rechtsbuiten spelen en Maas middenvoor. Thans is het woord, ondanks den tegenwind, aan A.F.C. en na 10 min. wordt de score bij een goedopgezet- ten aanval van KreugelTienstra door Wol ters geopend. Kort daarop maakt R. door een misverstand gelijk, zelfs weet zij er 21 van te maken. Het schijnt dat we uitgebekerd zul len zijn. Er wordt van beide zijden flink aan gepakt met beter spel aan onzen kant. Onder de bedrijven door zorgt het „broertje van onzen Praeses er voor, dat het besluit van diverse gemeentebesturen, dat voetballen tot de publieke vermakelijkheden behoort, als juist bevestigd wordt. Niet onvermeld wil ik laten, dat zijn naam haast onsterfelijk was geworden door het maken van een doelpunt. De keeper van R. belemmerde hem echter in zijn goede bedoeling. Plotseling weet v. d. Velden vrij voor doel te komen en (het moge ongeloovelijk klin ken) met zijn linkerbeen maakt hij via den paal den gelijkmaker met een tam schot. Er zit weer perspectief in ons beker-leven en hard wordt aan beide kanten gestreden. Nog 12 min. zijn te spelen. Het eerst zoo enthousiaste publiek zwijgt thans zelfs voor het spel van onzen komiek. Onder een onge veer dramatische stilte wordt verder gespeeld, terwijl de klok van den Weesperkerktoren langzaam, maar dan ook zeer langzaam, elke minuut aanwijst. R. schiet eens flink over. Een paar corners blijven zonder resultaat. Dan plaatst v. d. Velden, die ook thans weer uitstekend kopwerk verrichtte, naar Kreugel, qesp. qew. qel. verl. voor-tegen pnt. A.F.C. II 2 2 - 10-2 4 A.F.C. III 2 1 1 6—5 2 Voorwaarts II 2 2 1 40 In de maand Mei volgen dus de beslissin gen inzake de promotie naar de reserve tweede klasse. Voor het tweede elftal gaat de strijd tegen W.F.C. II Wormerveer), Nr. laatst van de reserve tweede klasse A. gesp. gew. gel. verl. pnt. Voor-tegen gem. Velox II 13 4 4 5 12 25—23 0.92 't Gooi II 13 4 3 6 11 21—26 0.84 Hercules II 14 3 4 7 10 29—35 0.71 H.V.C. II 14 3 4 7 10 21—35 0.71 D.O.S. II 11 2 3 6 7 16—31 0.63 Een gedrang dus van je welste! Vijf van de acht elftallen, bij het einde van het sei zoen, nog kans op de laatste plaats; het derde zal dus nog eenigen tijd geduld moeten oefe nen, alvorens de tegenstander officieel be kend is. - 2 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2