„DE CORINTHIAN" Abo^nementsopgaven HüaQSChe DrUKRerij ingrijpen een aanvaller het meest verontrust. Een noodzakelijke aanvulling van derge lijk soort backspel, is een zich zeer vlug her stellen als men al eens gepasseerd wordt. En dat kan bij Ruys nog wel wat beter. In dat opzicht dient hij zijn spel nog iets te perfectioneeren. v. d. Kolk is een onvermurwbaar hinder- blok voor de meeste aanvallers. Hij trapt krachtig en flink en weet zich ook zeer goed op te stellen. Hij blijft bij elke situatie even kalm, soms wel wat te kalm; alleen zagen wij hem graag iets vlugger in zijn beweging. Snelheid is voor backs een zoo nuttige eigenschap al is het ook niet de voornaamste. Samen vormen deze twee een uitstekende achterhoede, die met den doelverdediger hun mannetjes ongetwijfeld staan zullen in de komende kampioens- en promotiewedstrijden. De halves-linie is een linie in het tweede, waarover de geleerden het niet eens zijn. De een zag het liefst de formatie, (van links naar rechts) Breethoff, Ruys, Neseker, een ander vond de opstelling Neseker, Ruys, Duson veel beter, en wederom anderen zagen Duson liever spil en Ruys kanthalf. Wat hiervan zij, wij stellen voldoende ver trouwen in onze elftal-commissie om dit half-probleem tot aller tevredenheid op te lossen. Wij zagen Neseker in Den Helder rechtshalf spelen. Op die plaats kon hij ons echter maar matig bekoren, hoewel hij uiter mate zijn best deed. In een volgenden wedstrijd tegen Z.F.C. zagen wij hem centervoor spelen, en hier had hij de ondankbare taak het werk voor drie binnenspelers te moeten opknappen. Wij zagen daar de rechts- en links-binnen maar weinig terugkomen. Neseker, die steeds een harde werker is in een wedstrijd, kon de ope ningen die achter nu en dan waren niet zien en snelde terug om in de verdediging zeer nuttig werk te doen. Hierdoor ontbrak er echter de schakel tusschen binnenspelers onderling, zoodat de voorhoede in haar geheel onder dit absen- tisme van Neseker leed. Het is echter de vraag of men dit Neseker wel verwijten mag. Hij heeft in dien wedstrijd zeer verdienstelijk gespeeld, echter een tip top centervoor was hij niet. In den wedstrijd tegen Blauw Wit 3 (vriendschappelijk) zagen wij hem linkshalf spelen, en hier leek hij wel het meest op zijn plaats. Hij stelde zich uitstekend op en deed daar misschien wel het beste werk van onze drie halves (Neseker, Ruys, Komman), hetgeen een prestatie is, waar Komman als rechtshalf in het tweede „debuteerde". Onvermoeid sjouwde hij den geheelen wed strijd door en was zoowel een steun voor de voorhoede als een goed helper in de ver dediging. Wij hebben hem nergens anders nog zoo goed gezien. Ruys de Zwarte is geen volmaakte spil. Doch wat is er wel volmaakt op dit onder- maanscheü Hij heeft nog niet voldoende vaardigheid in balbehandeling; echter dat komt wel, als hij er vooral maar op bedacht is den bal niet te lang bij zich te houden en lange passes naar beide vleugels weet te geven. En niet alleen naar den linkervleugel, omdat die zoo goed is!! Men dwingt, door steeds op den zelfden vleugel te spelen, de tegenpartij er toe haar kracht naar die zijde te verleggen, zoo dat de taak der eigen spelers daar zeer ver zwaard wordt. „Zij" moeten den bal krijgen, die zich vrij weten op te stellen. Wij hebben het vaak gezien, dat, terwijl de rechtervleugel geheel ongedekt stond, en de linker- dito aan een leder lid onzer vereeniging abonneere zich op: Geïllustreerd Weekblad voor Amateursport Prijs per half jaar f 5 DEN HAAG Spaarnestraat 4 A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8