32! In Watergraafsmeer wonnen we van J.O.S. 2 met 71. Thuis werd gewonnen van J.O.S. 2 met 70 en van V.V.A. IV met 80. Slechts 1 wedstrijd werd verloren n.l. uit tegen Oranje-Zwart, 't Vijfde was toen echter met slechts 8 spelers zonder Frits Her mans, die in ons elftal de goalgetter is. Van alle goals heeft hij er minstens voor z'n rekening genomen. Over 't Zesde was het maar beter een somber stilzwijgen te bewaren. Niet één wedstrijd werd de laatste maanden gewon nen. 't Vorig jaar gepromoveerd, thans weer kelderen. Bij de Juniores gaat het beter. Wel niet No. 1, maar hier wordt tenminste lang geen slecht figuur geslagen. De wedstrijd tegen Ajax, die op Ajax-veld eindigde in een sma- delijken nederlaag (210), was een van onze zijde goede wedstrijd. A.F.C. stond zelfs een tijdlang met 20 voor, doch de forschere en snellere Ajaxieden wisten toch nog met 32 te winnen. Van Germaan werd gewonnen, terwijl van V.V.A. uit verloren werd met 20. Vorige Zondag tegen D.W.V. werd ech ter weer gewonnen met 31. Behalve het zesde staan alle elftallen on geveer in de bovenste helft van hun compe titie en zijn voor hun tegenstanders altijd een gevaar. Tenslotte volgen hier de competitiestanden van het vierde en vijfde elftal: (Bijgewerkt tot en met 14/3). Res. le klasse D. Onze adspiranten. Na mijn verslag in de Schakel van 25 Febr. zou thuis gespeeld worden tegen T.O.G., welke wedstrijd echter reglementair gewon nen werd met 50, wegens niet opkomen van 6 spelers (iets wat gelukkig bij onze as piranten tot en met heden nooit voorgevallen is). De week daarop werd tegen D.W.S. in een „uit "-wedstrijd met 2-0 verloren, we moesten reeds toen en verder alle nog te spelen wedstrijden ons eminent keepertje missen. De invaller-doelman heeft goed vol daan en kon beide punten niet voorkomen. Tegen Zeeburgia werd in een aardigen wed strijd, op een speciaal aspiranten-terrein (kleine afmetingen) met 40 gewonnen, waaruit blijkt, dat het elftal tot goede dingen in staat is (wanneer onze spelers nog een beetje beter aan elkaar gewend zijn, zijn ze gauw zoover, geen „aspirant-junioren" meer in hun midden te dulden). De middenvoor Van Nek maakte in dezen wedstrijd 2 schit terende goals, verder Otto 1 en Staats 1 uit een goed genomen strafschop. Het backstel was wederom zeer goed, doch moet in 't ver volg zoo weinig mogelijk in de richting van eigen doel wegwerken. In vroolijke stemming werd de terugreis ondernomen en wij hebben door onzen adspirant-humorist nog wel eens gelachen. Verder een woord van dank aan den heer Kappelhof, welke onze wedstrijden geregeld meemaakt. Juniores-Tournooi. Onze chronische kwaal, plaatsgebrek, dwingt ons, het artikel over het juniores- tournooi tot het volgend nummer te laten overstaan. Zaterdagmiddag. Waar zou je nu anders je vrijen Zaterdag middag doorbrengen dan op ons terrein. Je hebt er afwisseling genoeg, en vooral de veteranenwedstrijden mogen zich in groote belangstelling verheugen. Ze beginnen werkelijk populair te worden. Het is dan ook wel de moeite waard, daar tweemaal drie kwartier, tweemaal elf groote en kleine mannen, met grijze, kale hoofden, dikke en aankomende buikjes, te zien hollen en draven. Maar ook hun spel mag nog ge zien worden, hoewel het natuurlijk niet meer zoo snel en soepel is, als in hun jongelings jaren, en dan: ze werken hard en kankeren niet. Dat is het wat deze wedstrijden gezellig maken, 't Gaat er alles even gemoedelijk toe. Wilh. Vooruit II 12 10 1 1 21 66-7 1.75 Zeeburgia II 14 10—4 20 37-30 1.42 A.F.C. IV 12 7-5 14 29-28 1.17 Oosterpark II 11 5 1 5 11 50-22 1.— BI. Wit VI 13 5-8 10 38-41 0.77 Sport II 12 4 1 7 9 16-51 0.75 Ajax VI-B 12 3 1 8 7 13-45 0.57 Rapiditas III 10 2-8 4 16-41 0.40 Res. 2e Klasse C. Vole wijekers II 13 13 26 88-19 2.- Oranje-Zwart II 14 12-2 24 63-27 1.71 A.F.C. V 12 6 1 5 13 62-34 1.08 J.O.S. II 13 5 1 7 11 30-57 0.85 D.S.V. lib 10 3 1 6 7 24-36 0.70 V.V.V. IV 13 3 2 8 8 29-57 0.61 Tavenue III 12 3-9 6 30-53 0.50 D.S.O. II 13 2 1 10 5 27-70 0.38 - 4 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 4