REUNI van J. H. EGGERS CAFÉ zijn partner, zoodat deze meerdere malen on derschept wordt. Hij is echter een speler, die zijn hoofd gebruikt bij het spel. Indien hij iets sneller wordt en zijn passes iets beter op „maat" geeft, is hij zeker een der goede krachten in het elftal. Zijn schot is ook zeer gevaarlijk. Hij is er echter iets te zuinig mee. Hij schijnt de kogeltjes voor de kampioens- en promotie-competitie te bewaren. Als je schieten kunt, moet je schieten. Waar heb je anders de schutterij voor. Frans doet het op den rechtervleugel nog als de beste. Als je hem zoo spreekt, dan krijg je den indruk dat hij zich temidden der "jeugd" wat te oud gaat gevoelen. Maar als je hem dan langs het lijntje ziet tippelen, dan ga je je afvragen, wie geeft hier nu een lesje: de „snotters aan hem of hij aan de „jonkheid". Keurig weet hij de ballen in zijn vaart voor doel te plaatsen en hij heeft ook genoeg vaardigheid, om naar binnen door te zwen ken en een ferm schot te lossen. Wij hebben hem meerdere malen op die manier schitterend goaltjes zien maken. Het spreekt vanzelf, dat elke A.F.C.-er met de grootste belangstelling de komende promotiewedstrijden tegemoet ziet. Wij hebben in de ploeg het volste ver trouwen, en wij zijn er ook zeker van dat de spelers zich in die wedstrijden tot het uiterste geven zullen. Spelers van het Tweede en Derde elftal, gij hebt door het kampioenschap te behalen in uwe afdeelingen de A.F.C. gebracht op de trede der ladder, die voert naar „hoogere regionen". De eer van den eersten zet kan niemand u meer ontnemen. Moge het voor alle A.F.C.-ers eene aan sporing zijn van nu af aan het beste te geven voor de oude trouwe A. F. C. Met dit eerste succes wenscht u en de A. F. C. van harte geluk OBSERVER. Correspondentie-adressen. Brieven en stukken bestemd voor het Se cretariaat te richten tot den Heer H. M. Broeksmit, Postbus 791, Amsterdam: voor den Secretaris van de Elftal-Com missie tot den Heer P. M. Wessel, Prinsen gracht 297, Telefoon No. 47253; voor den Penningmeester tot den Heer J. H. Wijnand, Nieuweweg 24. Telef. 53337. voor het Secretariaat van de Enquête- Commissie tot den Heer E. Cornelissen, Ja cob Marisstraat 14; voor het Secretariaat van de A.C.C. tot den Heer A. C. Spruyt, Cornelis Kruseman- straat 60: voor het Secretariaat van de Reds Band tot den Heer W. Brusse, Valeriusstraat 266. voor de Redactie van „De Schakel" tot den Heer J. H. Wijnand, Nieuweweg 24, Telefoon No. 53337. voor de Administratie van „De Schakel" tot de N.V. Drukkerij ,,'t Koggeschip", Nwe. Achtergracht 102104, Tel. 51204 en 51205. NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ ROYAL", KONINGINNEWEG 212 - 10 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 10