DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club BULLETIN A.l F.C. II KAMPIOEN A.l F.C. Ill KAMPIOEN 4® Jaargang No. 7a Extra Editie 28 FEBRUARI 1926 - RESERVE II|e KLASSE A RESERVE lllE KLASSE B Z. O. z. ^iHiiHieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiimiiii^ VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 ?IIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllHMIIinilllllllllllllMIMIIIIIIIIIinilMUIIIIIIIIIIIIIIIIIiMllliMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIII' Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stukken voor de administratie te zenden aan den heer A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", NIEUWE ACHTERGRACHT 102-104, AMSTERDAM, Tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 9