DE A.F.C.-SCHAKEL 3e Jaargang No. 2 23 October 1924 AmsterdamscheFootballClub """""iuiiiiii ii iiiiiiniiiini "immuun, fZNQlElTSPRIJS VM°w N,ET LEDEN F 2'50 PER JAAR- stukken voor de administratie te zenden aan den heer INHOUDTo be or not to be - Voet baloverzicht. - Foto le Elftal. - Com petitiestand. - Onze feilen. - Billard- concours. - Dingen, die men weten moet. Van Bat en Bal. - Uit de „Klassieken". Men vertelt bij „Terminus". - Ahrends II- A.F. C. IV. - Van de A. F. C.-Muziek- afdeeling. - Wedstrijd-programma. 18 Januari 1925. - Adressenlijst. To be or not to be. Het valt niet mee voor hen, die zoomaar [dachten, Rechtstreeks op 't kampioenschap af te gaan, Die zege op zege van hun club verwachtten En die al droomden bovenaan te staan. Zij willen t bijltj'r al bij neer gaan leggen, En zitten treurig bij de pakken neer, In plaats van nu met frisschen moed te [zeggen: Vooruit lui, kom, probeer het nog een keer! Er zijn er, die ons al verloren wanen, Daar niet uitsluitend zege's zijn behaald! Zij zien de A.F.C.-zon al aan 't tanen, Ofschoon die nu juist dertig jaren straalt! Een nederlaag zal heusch zoo erg niet wezen: De sterkste laat wel in den strijd een veer. Wij slikken er geen nieuwe meer na dezen. Vooruit lui, kom, probeer het nog een keer! Luister toch niet naar al die pessimisten! De beste stuurlui staan weer aan den wal. Zij zijn het, die het altijd beter wisten, En die dan zeggen: „Nou; daar heb je 't al!" Laat ze maar zeuren, die slecht-weer-profeten. De zon komt altijd na de regen weer! Nog even stevig van je af gebeten! Vooruit lui, kom, probeer het nog een keer! Wij kunnen het waarachtig nog wel halen, Als elk speelt tot z'n allerlaatste kracht! Elk moet zijn tol aan A.F.C. betalen; Van ieder wordt het uiterste verwacht! Het A.F.C.-lot ligt in jullie handen; Eén laatste kans! Het gaat om onze eer! Verdorie, toe! Zet op elkaar je tanden! Vooruit dan, lui! Probeer het nog een keer!! NICO. Voetbaloverzicht. Ons eerste elftal opende zijn competitie programma met een thuiswedstrijd tegen Zandvoort, een oude bekende en gevaarlijke tegenstander, van wien het ons tot heden nog nimmer gelukt was te winnen. En ook ditmaal zijn we er weer niet in mogen slagen met deze traditie te breken en verloren we, zij het dan ook onverdiend, met 10. In het veld waren we over het algemeen de ster kere; in de nabijheid van het vijandelijke doel gekomen, ontbrak het onze voorhoede echter aan de noodige doortastendheid en wist de Zandvoort doelverdediger, goed bijgestaan door een paar keien van backs en een zwoe- - iiiumiu-. VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HeLMERSSTR. 48 A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", 2e J. v.d. HEIJDENSTRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. 22288 28054 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1