VAN WANKUM MEYER Keizersgracht 537, Amsterdam Commissionairs in Effecten Verzilvering van Coupons TELEFOON 31543 Jac. DE BOER overnam, had direct succes. Behalve J. P. Spruyt, die een nuttige 30 scoorde, kwamen alleen nog Mahler met 14, Klaas de Waal met 16 en Jan Prent met 10 not out in de dubbele cijfers. De staart faalde ditmaal ech ter wanhopig en de vier laatste batsmen gin gen allen voor een dikke nul. Zoo werd het totaal slechts 84 en het liet zich aanzien, dat de Haagsche, gezien onze zwakke aanval, deze score gemakkelijk zou overschrijden. Dit gebeurde dan ook. De Hagenaars tim merden er lustig op los en toen ze 140 runs hadden voor het verlies van slechts 4 wic kets, sloten ze de innings, in de hoop nog een inningsoverwinning te behalen. Dit lukte hun echter niet. Arno met 13, J. P. Spruyt met 12 not out en Mahler met 7 not out hielden dapper stand, en toen we 40 runs hadden voor het verlies van 1 wicket, zagen de Hagenaars van verderen strijd af. Kans op het kampioenschap hebben we nu natuur lijk niet meer, maar de tweede plaats kunnen we zeer zeker nog bereiken. Er moet dan echter a.s. Zondag in den Haag van Phoenix gewonnen worden. Het tweede elftal heeft zijn overwinnings reeks voortgezet. Ondanks het gemis van de Gebroeders Scheepens werd den eersten Pinksterdag gewonnen van D. V. C. I. De vereenigde cricketers, die hun beste spelers Keetbaas en Pel misten, zaten voor 43 aan den kant. Van onze bowlers had Otti Cor- nelissen de buitengewone cijfers van 4 wic kets voor 0 runs, verder bowlde Huyer 4 voor 20 en Macintosh 1 voor 18. Wij ant woordden hierop met 97 runs, waarvan Suy- ver topscorer was met 26. Voorts kwamen Harms met 16, O. Cornelissen met 14 en Tony van Lierop met 13 not out in de dub bele cijfers. Den volgenden dag werd wederom ge wonnen en wel met innings van Olympia. De Olympianen scoorden eerst 36 (Mac 6 voor 13 en Harms 4 voor 20), waarop wij er 115 bij elkaar sloegen, waarvan Harms 44 en Dijkhuis 33. Voor de tweede maal ingaande maakte Olvmpia er 73, zoodat we met innings en 6 runs wonnen. Nu bowlde Mac 8 voor 40 en Harms 1 voor 30. De returnmatch tegen D. V. C. I op ons veld had een uiterst spannend verloop. Wij gingen eerst batten en maakten een totaal van 166 runs, waarvan Rein de Waal een keurige 60. Dijkhuis 22, Tienstra 21, Aat de Waal 19 en Suyver 10. Met een dergelijke hooge score voelden we ons vrijwel binnen, doch D. V. C. dat nu Pel en Keetbaas in de gelederen had, dacht er anders over. De stand was 4 voor 47, toen deze beide bats- men samen op de mat kwamen. Ze behan delden het bowlen met het meeste gemak en vooral de veteraan Pel mepte de ballen naar alle kanten. De score vloog de hoogte in en toen de 130 op waren, had eigenlijk niemand meer hoop, dat we het nog zouden halen, vooral ook waar ons veldwerk begon te verslappen. Op 131 werd Pel echter op square leg door Aat de Waal ingepikt, ter wijl 4 runs later Nico Scheepens met een prachtigen vang Keetbaas deed verdwijnen. De tegenstand van D. V. C. was toen ge broken. De staart presteerde niets en van 5 voor 131 werd het 10 voor 141, zoodat we tenslotte nog met 25 runs wonnen. Van onze bowlers hadden Huyer met 5 voor 55 en Macintosh met 3 voor 30 het meeste succes. Het was een mooie, spannende wedstrijd, die door alle aanwezigen met aandacht gevolgd werd. Het tweede heeft nu een goede kans ongeslagen kampioen te worden: alleen de uitwedstrijd tegen V. V. V. 3 is een harde noot, doch met een beetje goeden wil kan ook hier gewonnen worden. Het derde elftal wist den tweeden Pink- Specialiteit in PIJPEN Sigarenmagazijn SOPHIALAAN 49, AMSTERDAM tegenover EGGERS Telefoon No. 26003 4 A. F. C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 4