A.F.C. 6^9 Stervoetballer Togneri, die als vele anderen vertrok naar het toenmalige Nederlandsch Oost Indië, hier afgebeeld in zijn tropenkostuum. Dokter Kees Bekker, de eerste clubarts in AFC.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Foto's | 1920 | | pagina 12