In foto-kopie aangeleverd door Frits van Klinken en door hem ontdekt in inge bonden exemplaren van het blad "Pak me Mee" periode 02-04-1910/25-03-1911 01-04-1911/30-03-1912 en 05-04-1913/14-03 1914. Volgens zijn brieven dd. 20-07-2000 en 21-08-2000. AMSTERDAM A. F. C. CONCORDIA, DELFT. Onder enorme belangstelling traden beide elftallen Zondag op het A. F. C. veld te Amsterdam in het krijt; als iets nieuws was een detachement padvinders met de wacht belast en bewezen zij goede diensten. Het Delftsche Elftal, zie de foto rechts, trad als over- uit den strijd met 40. A.F.C.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Foto's | 1911 | | pagina 1