JAARVERSLAG Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2021 - 2022 1 Vele tradities zoals het Kienen, het diner van de C-jeugd, het klaverjastoernooi, de Sixes, het Nieuwjaarstoernooi, de Winterstage van het Eerste in het buitenland en het Jaardiner konden geen doorgang vinden. Het jaardiner zou in mei, zoals verderop in het verslag staat vermeld, alsnog gehouden worden. Voor voorzitter Ad Westerhof is dit het laatste seizoen als voorzitter en bestuurslid van AFC. Na 8 jaar voorzitter te zijn geweest en in totaal 23 bestuursdienstjaren binnen AFC zal hij tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni a.s. de bestuurshamer aan vicevoorzitter Brian Speelman overdragen. - Covid-19 nog niet verdwenen Het leek er even dat door het COVID-19-pandemie ook dit seizoen niet tot een einde gebracht zou kunnen worden. De competitie van het amateurvoetbal lag lange tijd stil en nadat eerst geen publiek aanwezig mocht zijn, werd er in december en januari zelfs helemaal niet gespeeld. De impact van Covid-19 op het verenigingsleven was zondermeer groot. Niet alleen lag de competitie een aantal maanden stil, er kon door de senioren ook maar beperkt getraind worden. Opgemerkt dient te worden dat de benoeming van Jeroen Brussee nog geformaliseerd dient te worden, al heeft hij effectief wel de functie gedurende het jaar als zodanig bekleedt. - Het Bestuur Het bestuur voor het seizoen 2021 - 2022 was als volgt samengesteld: - Corona-maatregelen Het bestuur heeft zo goed en kwaad als mogelijk was de strakke hand gehouden aan de naleving van de door de overheid en het RIVM uitgevaardigde Corona- maatregelen. Dat betekende op bepaalde momenten dat er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mocht zijn, het clubhuis en de kleedkamers gesloten bleven, en het sportpark slechts tot een bepaalde tijd open mocht zijn. De maatregelen veranderden met regelmaat en toen het clubhuis eenmaal weer open mocht, al dan niet beperkt tot een maximumaantal personen, was deze uitsluitend toegankelijk op vertoon van een Corona-toegangsbewijs, met verplicht dragen van een mondkapje, met in achtneming van 1,5 meter afstand en uitsluitend met gebruik van zitplaatsen. Ad Westerhof (voorzitter), Benno Nihom (commissaris jeugdvoetbal), Brian Speelman (vicevoorzitter), David Westerhof (commissaris Commerciële Zaken), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Hans Veldkamp (commissaris integrale veiligheidszaken en compliance), Jair Koekoek (commissaris Technische Zaken), Jeroen Brussee (commissaris seniorenvoetbal), Meindert Huisman (penningmeester) en Remco Post (commissaris Sportparkzaken, Materiaal en Horeca).

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 2022 | | pagina 1