De clubavonden gaven in vergelijking met andere jaren een ietwat gewijzigd beeld. Uiteraard weer de vergaderende commissieleden, de vaste kaart- en biljartclubjesmaar het eentonige beeld werd maandenlang onderbroken door de aanwezigheid van de medewerkers aan de musical, die in de achterzaal van de sociëteit ijverig repeteerden. Na afloop van de repetities was het vaak bar gezellig. Maar zoals ik reeds in vorige jaarverslagen kenbaar heb gemaakt ligt hier toch een taak voor de Pers-.en Propaganda commissie de bezoeken aan de clubavonden te stimuleren. Voor de liefhebbers van het bridgespel was er op elke eerste donder dag van de maand een drive op Goed Genoeg, waarvan de organisatie in de vertrouwde handen van de heren Jochems en Bos was. De AFC-biljart club, ook wel de Mets-boys genoemd organiseerde_weer enige interes sante wedstrijden o.a. tegen H.B.S. en de V.B.C. Tijdens laatst genoemde wedstrijd deed Arie Mets een aanval op het recordmoyenne voor bejaarden, doch faalde jammer genoeg. Zijn grote klasse moet meer gezocht worden in de toespraken op dergelijke avonden. Voor mij ben je in dit opzicht Ereklasser. Bij het horen van de naam Arie denkt U natuurlijk onmiddellijk aan onze vriend Arie Waayerde man die al jarenlang op navolgbare wijze de bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg leidt. Ook dit jaar weer één van die fijne, sfeervolle AFC-avonden. Tijdens het diner werd de heer KuhüLwilm ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap het ridder kruis uitgereikt. In de decembermaand stond de gebruikelijke kienmiddag voor de A- en B-pupillen en C-junioren op het programma. Onder leiding van de jeugd commissie werd er enthousiast en uiteraard luidruchtig om de vele en mooie prijzen gekiend. Over de kienavond voor de senioren en donateurs wil ik kort zijn. Mol en Jan de Vries hadden weer voor een fantastische prijzentafel gezorgd, iets dat je rustig aan hen kan overlaten. Wij weten dat er heel wat moet worden afgeschooid om een dergelijke tafel tepresenteren, maar het eindresultaat mag gezien worden. Mol en Jan hartelijk dank. Het kerstdiner moest helaas wegens te geringe deelname w^rj9den afge last. Op zaterdag 21 december werden de festiviteiten ter gelegenheid van ons 80-jarig bestaan ingeluid met een zaalvoetbal tournooi voor B- X - pu pillen en C-junioren, hetgeen op zaterdag 28 december en k januari werd voortgezet. In het begin was het even wennen, doch al spoedig hadden de jongens zich aan de gewijzigde omstandigheden aangepast en werd er met volle inzet voor de overwinning gespeeld. £o'n l6o jongens namen aan dit voetbalfestéfn deel, dat uiteindelijk door het team van Hugo Walker na het nemen van strafschoppen werd gewonnen.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 8