De junioren B 1 herstelde zich na een zwak begin zeer goed en eindigde uiteindelijk op een 5e plaats._0p de tournooien waren zij evenals vorig jaar bijzonder succesvol. De junioren C 1 had ook niet bepaald een sterk begin, maar hier trad eveneens een herstel in. De A en B-pupillen hebben zowel in de competitie als op de tournooien goede resultaten geboekt. Het is bijzonder jammer dat de puppillen wat de competitie betreft uitsluitend zijn aangewezen op verenigingen uit Zuid. Een indeling naar sterkte zou het spelpeil zeker bevorderen. Dat de A.F.6jeugdelftallen op tournooien altijd geaag geziene gasten zijn, bleek weer uit het grote aantal uitnodigingen dat wij mochten ontvangen. U moet eens kijken in onze nieuwe prijzenkast, dan kunt U zich orvan overtuigen van» de hoeveelheid prijzen die onze jongens op de diverse tournooien hebben gewonnen. Het was wel erg sneu dat ons Jubileum Jeugdtournooi volkomen in het water is gevallen. De eerste dag is er nog wel gespeeld, maar hierna werd terecht het tournooi afgelast. Besloten werd met onze gasten uit Assen op de twee velden waar nog op gespeeld mocht worden een A.F.C. - Achilles dag te houden. Een dankwoord aan de pleegouders die onze sportvrienden uit Assen zo geweldig hebben ontvangen is hier zeker op zijn plaats. Hieriiwil ik ook de pleegouders betrekken die de voetballertjes van de Red Wings uit Washington zo fiin hebben opgevangen. Be-gin juli verlnekt een elftal van 13- en 14 jarige AFCertjes om een tegenbezoek aan de Red Wings te brengen. De voorbereidingen waren voor het grootste gedeelte in handen van Piet Pas. Piet hartelijk dxvjz. voor het werk dat je hiervoor verricht hebt. Wij wensen je met de W jongens een heel fijne trip toe. Het was ook Piet Pas die in samenwerking met Martin Duinker een trip naar Engeland verzorgde in oktober j.1. met de spelers van de oude B-l junioren. Gehoord de reacties een zeer geslaagde reis. Verder werd er in samenwerking met de jubileumcommissie een zaalvoet bal tournooi gehouden, een lezing van Theo Koomen georganiseerd en een voetbalwedstrijd gehouden van Vaders tegen èoons. Oèk werd de jeugd in staat gesteld de eerste opvoering van de musical bij te wonen. Tenslotte mag het geslaagde Luilak-feest voor de pupillen georganiseerd door het Damescomité niet onvermeld blijven. Dank aan de jeugdcommissie, jeugdleiders, de A-junioren, die de training van de niet-geselecteerde pupillen voor hun rekening hebben genomen en allen, die op welke wijze ook hun krachten aan de A.F.C, jeugd hebben gewijd. Zoals ieder jaar heeft U de resultaten van onze elftallen voor U liggen voorzien van een aantal interessante kanttekeningen. Dank aan Chris Schröder voor dit machtig stuk cijferwerk.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 6