elftal in te schrijven voor de competitie, zij het dan dat dit elftal gezien het late tijdstip van inschrijving "buiten medediiy.ng" moest deelnemen. Ron Limburg en zijn mannen werden, zij het na enige strubbelingen, aangewezen als derde elftal op te treden. Zij behaalden in hun afdeling het meeste aantal punten en kunnen derhalve gekwali ficeerd worden als "Kampioen buiten mededinging". Een compliment aan dit elftal wil ik hier toch zeker wel brengen. Het eerste elftal van deze commissie had het na een vlotte start nog erg moeilijk om zich veilig te stellen. Dit elftal behaalde met een aantal veteranen voor de tweede maal in successie de Ie plaats in het veteranen touriiooi van DWS. Gaarne wil) ik Martin Duinkerdie zich voor het komende seizoen voor deze commissie niet meer beschikbaar stelt, hare^tlijk danken voor het werk dat hij jarenlang voor deze commissie heeft verricht. De veteranen speelden zoals ieder jaar weer hun onderlinge competitie met een aantal oude, roemruchte verenigingen en verstevigden hiermede weer de banden die wij reeds jarenlang met deze clubs hebben. Volledigheidshalve geef ik U hieronder de competitie-uitslagen van A.F.C. 1: A.F.C, - R.V.C. 1-3 E.D.O. - A.F.C. 3 -0 Rood Wit A - A.F.C. 3-1 A.F.C. - Unitas 0-1 Zilvermeeuwen - A.F.C. 3-1 A.F.C. - De Spartaan 3-1 A.F.C. m S.D.W, 1-3 Ü.V.S. - A.F.C. 0-2 A.F.C. - H.D.V.S. 0-0 CV.V. - A.F.C. 0-0 A.F.C. - Papendrecht 1-0 de Spartaan - A.F.C, 1-4 R.V.C, - A.F.C, 2-0 A.F.C. - E.ü.o. 2-1 A.F.C, - Elijjkwijk 0-0 A.F.C. - Rood Wit A 0 -0 Unitas - A.F.C. 2-1 A.F.C. - Zilvermeeuwen 0 - Gouda A.F.°. - A.F.C, - u.v.s. 1-0 1-1 S.D.W. - A.F.C. 3-6 A.F.C. - CV.V. 1-1 H.D.V.S. - A.F.C. o-4 A.F.C. - Gouda 0-0 Elinkwijk - A.F.C. 1 -0 Papendracht - A.F.C. 0-0

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 4