van deze wedstrijden heeft nog wel enige voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hadden wij wel het voordeel te starten met een thuiswedstrijd tegen Gouda, die voor ons in een teleurstellend 0-0 gelijksig/pl eindigde. Winst in de uitwedstrijd tegen de Spartaan moest het hoofdklassersschap veilig stellen. Na een overrompelend openingsoffensief van de Spartaan namen onze jongens langzamerhand het initiatief in handen en een eclatante 6-0 overwinning werd in de tweede helft bewerkstelligd. Dat dit succes uitbundig is gevierd hoef ik U niet te vertellen. Hulde wil ik brengen aan de spelers voor hun enorme inzet en in spanningen, die zij zich getroost hebben om A.F.C, voor de hoofdklasse te behouden. Hulde ook aan elftalleiiBer Rob Duis, trainer Piet Ouder- land en verzorger Joop Huybensdie ieder op hun gebied hieraan hebben meegewerkt. Het tweede elftal kan onder de bezielende leiding van Sal va n Gelder op een bijzonder goed seizoen terugzien. Vorig seizoen ternauwernood aan degradatie ontsnapt is er dit jaar in de bovenste regionen ge streden. Het resultaat, een eervolle tweede plaats achter Blauw Wit 2. Ook het derde elftal heeft_het uitstekend gedaan en een derde plaats werd uiteindelijk hun deel. Het vaagde elftal heeft een erg zwak seizoen achter de rug. Naarstig speurwerk van de E.C. heeft tenslotte dit elftal van degradatie gered. In de uitwedstrijd van ons vierde tegen Roda 23die met k-2 verloren werd, was Roda*23 met een ongerechtigde speler uitgekomen, zodat deze wedstrijd ongeldig werd verklaard en opnieuw werd vastgesteld op ons terrein. De 4-0 overwinning betekende handhaving in de reserve ke klasse van deKNVB. Het vijfde en zesde elftal, dat het vorig seizoen ook al verre van gemakkelijk hekè^ gehad, hebben het beide niet kunnen bolwerken en zuil en ..volgend seizoen het verloren terrein moeten proberen te her overen. De B-commissie heeft in tegenstelling met de A-commissie minder zorgen gehad. Alle elftallen handhaafden hun posities. Toch is het geen sinecure de lagere elftallen elke week weer volledig in het veld te laten verschijnen. Wij hebben daarom veel respect voor het nuttige, maar vaak ondankbare werk van deze commissie. Dick Susan, Hans de Wijs en Dick Hesseling onze hartelijke dank. De elftalcommissie C verantwoordelijk voor het zaterdagvoetbal werd ook dit seizoen weer gerunned door één man n.1. Martin Duinker. Aan vankelijk werd met twee elftallen voor de competitie ingeschreven, doch naderhand bleken er zoveel spelers interesse te hebben om op zaterdag een balletje te trappen, dat besloten werd ms± een derde I-C

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 3