personeelskosten is het steeds weer bijzonder moeilijk tot een rendabele exploitatie te konen. Bovendien is het Sociëteitsbestuur thans druk doende een opvolger aan te trekken voor Eddie Ruikers, die na 7 jaren trouwe dienst per 1 juli 'dienstverband met de Sociëteit heeft opgezegd. A.C.C, schijnt veel weg te hebben van A.F.C, want ook zij zagen na de promotie naar de Hoofdklaase geen kans zij het dan maar 4 wedstrijdei in winst om te zetten. Uiteindelijk werdxtegen HBS de eerste volle buit binnen gehaald. Wij wensen A.C. in de komende wedstrijden alle succes toe en wij rekenen op het behoud van het hoofdklassersschap. A.B.C, heeft het niet gemakkelijk gehad. Baar fc|et honkbalveld door de gemeente wojhI gerestaureerd, hetgeen door de slechte weersomstan digheden belangrijk langer duurde dan geplanned was. Het gevolg geen trainingsgelegenheid en eigen honk. Voor het groots opgezet jeugdtournooi moest worden uitgeweken naar het terrein van DVH. Ondanks deze tegenslag kan ABC terugzien op een in alle opzichten geslaagd tournooi. Wij wensen A.B.C, thans weer in hun vertrouwde omgeving in dit seizoen nog bijzonder veel succes toe. A.T.C, heeft met haar competitieteams enige fraaie successen geboekt. Het jeugdteam werd evenals vorlgfï jaar kampioen van het district Amsterdam, terwijl ook het eerste en tweede zaterdag team het kjaam- pioenschap behaalde. ^&iek_ A*o**4 Ptc^v^^cd^W **A A^juS^ Xe^ De verzorging van het Bulletin was ook dit jaar weer in de vertrouw de handen van Grê Swart. EKMXKKX Dank zij haar voortreffelijke werk vond deze uitgave 4l maal de weg naar Uw brievenbus. Jarenlang reeds heeft Grê deze veel omvattende taak op zich genomen, maar nu heeft zij dan besloten er mee te stoppen. Grê wij kunnen je besluit ten volle respecteren. Wij willen je bijzonder dankzeggen voor de accurate wijze waarop jij zovele jaren je werk in het belang van A,F.C. hebt verricht. De schakel onder he± redacteurschap van Rien Bal verscheen dit sei zoen 8 maal. Wij vragen ons al jaren af of de schakel nog wel in een behoefte voorziet, daar in een editie die slechts acht maal per jaar verschijnt de actualiteit vaak ontbréfaÉktMet de wetenschap dat Grê Swart met het bulletin zou stoppen hebben wij de mogelijkheden onder zocht om te komen tot een wekelijkse uitgave Schakel/bulletin. De kosten hieraan verbonden zijn echter dermate hoog, dat wij hiervan hebben moeten afzien. Wij prijzen ons bijzonder gelukkig dat wij voor het bullébin een op lossing hebben gevonden. Mevrouw Schröder bijgestaan door de familie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 12