Het VIER^ELFTAL was dit jaar een team, dat met wisselend succes speelde, doch uiteindelijk toch met een redelijk* resultaat finishte. Om Jan Steens- ma, Nico LeloujE en de Gebr. Kalsbeek werden steeds andere groeperingen van spelers gemaakt, zodat dit elftal als een "doorgangshuis" voor opklimmende en afdalende voetballensterren gezien zou kunnen worden. Eindresultaat: Reserve 3e klasse C van West I H.R.C. 2 18 13 3 2 50-19 29 D.W.S. 4 17 11 1 5 47-27 23 de Spartaan 3 18 9 3 6 43-40 21 Q.S.C. 2 18 7 6 5 39-26 20 T.O.G. 2 18 9 2 7 45-32 20 Zaandijk 2 16 7 5 4 38-26 17 A. F. C. 4 17 7 3 7 32-33 15 de Germaan 3 18 4 1 13 25-54 9 de Meteoor 2 18 4 1 13 21-53 9 Zeeburgia 4 18 3 3 12 21-51 9 2 winstpunten in mindering wegens n.o. Hierbij kan nog opgemerkt worden, dat de balans gedurende de gehele compe titie practisch steeds geheel in evenwicht is geweest. Tot een wedstrijd of vijf voor het einde iia.d de altijd optimistische Cor Kerker echter nog kampioensillusies Over het VIJFDE ELFTAL kan ongeveer dezelfde opmerking* gemaakt worden als voor het vierde. Slechts kan hier gesproken worden van de mogelijkheid tot een beter resultaat: Van diverse hooggenoteerden werden vele punten afhan dig gemaakt, terwijl tegen de mindere goden evenzovele punten verspeeld werden. De uiteindelijke stand verwijst ons naar de niet onbevredigende derde plaats: Reserve Ie klasse C van de K.N.V.B. Afdeling Amsterdam. de Meer 2 16 13 1 2 64-23 27 Ajax 6 15 11 1 3 53-16 23 A. F. C 5 16 7 3 6 29-29 17 B.P.C. 2 16 8 1 7 37-38 17 D.W.S. 5 15 5 3 7 44-48 13 Volewijokers 5 15 5 1 9 29-39 11 Vespucci 2 16 4 3 9 20-32 11 W.M.S. 2 15 4 3 8 19-42 11 Sloterdijk2 16 5 - 11 22-50 10 Toch kon de A.F.C, ook in de S/enioren-elftallen nog een kampioen toe juichen: het ZESDE ELFTAL. Dit elftal werd in een weinig enerverende competitie ongeslagen afdelings kampioen. Weinig enerverend voor wat betreft voetbal in de ware zin des woordsf w«"l echter als men afgaat op de verhalen der geleverde veldslagen, zoals b.v. die tegen D.V.O.S. 2. Hier heeft het"Cabaret Zeegers" het zeker zeer moeilijk gehad. Zonder kleerscheuren in letterlijke en figuurlijke zin sloeg men zich echter door de competitie heen. De promotie-wedstrijden, welke zullen gaan tegen Amstelzwaluwen 3, worden met optimisme tegemoet- gezien. Zeer zeker een voorspoedig seizoen, hoe de promotie-wedstrijden ook mogen eindigen, waarin door G«orge Zeegers c.s. bewezen werd, wat captaincy maar vooral vriendschap en hulpvaardigheid niet kunnen doen om een matig spelende ploeg naar een groot succes te leiden. Misschien kunnen enkele der hogere A.F.C.-elftallen zich hieraan spiegelen, zodat een volgend sei zoen niet tot één der laatste wedstrijden over een dreigende degradatie gesproken behoeft te worden. D« eindstand in de competitie van het zesde luidt als volgt: ReseiJve 3e klasse G van de K.N.V.B. Afdeling Amsterdam. A. F. C. 6 14 11 3 - 68-14 25 D.V.O.S. 2 14 10 1 3 49-22 21 Watergraafsmeer 6 12 6 2 4 35-31 14 R.K.D.E.S. 2 12 4 5 3 30-22 13 A.S.R. 3 14 4 3 7 25-53 11 A.P.G.S. 4 9 3 3 3 19-27 9 T.D.W. 4 12 2 1 9 15-34 5 Oranje Zwart 3 13 - 2 11 13-51 2

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 5