Jfca; verslag van ae Amsterdamsene i,lootuaXi cxuu o'yjr het seiizoen 19^0/195$ Myne Heren, Het voetbalseizoen van de A.F.C., het 56e, is ten eidde en aan my thans de taak myn eerste jaarverslag hierover uit te brengen. Mociit mya. grote voorganger reeds vorig jaar spreken over een middelmatig seizoen, het 56e seizoen is al niet veel beter geweest. Zowel in technisch als finantiëel opzicht. Onze hoofdelftallen hebben alle een minder belangryke rol gespeeld; inderdaad hebben wy van ons Je elftal, het petekind van Siein de Waal, in de loop van het seizoen nog wel grote verwachtingen genad, doch de eindspurt was zo slecht, dat wy reeds ver voor het eind van het seizoen geen hoop meer behoefden te koesteren op een kampioenschap. Tengevolge van de slechte resultaten van ons 1e elftal doch niet minder door de zeer slechte weersgesteldheden dit seizoen, Had onze penningmeester by onze thuiswedstrydennu niet bepaald veeï. last van kramp in zyn vingers van het geldtellen, daar door bovengenoemde omstandigheden de publieke belangstelling zeer slecht was. Op 12 Augustus 1950 nam officieus het 3eizoen een aanvang met een A.F.C. comb. tegen de Zuidvogels te Huizen, terwyl 14 Augustus thuis 3-3 werd gespeeld tegen de Belgische 1e Klasser Herstalline, welke wedstryd^ de returnwedstryd van het vorig jaar) buitengewoon prettig door Jaap van Nek georganiseerd was. Dat wy met deze mensen ook werkelyk vrienden gemaakt hebben, bewezeh zy wel, door ons op 1 April 1951 tydens de wedotryd H.R.C. - A.F.C., die door onze jongens met 6-2 werd gewonnen, en waarby zy ons veilig stelden, een telegram te zenden en ons veel succes toewensten. 20 Augustus namen wy deel aan het V.V.A. tournooi om de Jan van Eek beker, welke beker ook prompt door ons gewonnen werd. Der traditie getrouw werd de A.R.01. beker verspeeld op de laatste zondag in Augustus en de eerste in September, n.1. op 27 Auguetus en 3 September 1950. De resultaten op de 1e dag waren Zeeburgia - V.V.A. 0-2, Braoantia - A.F.C. 0-2, Ajax - H.F.C. 5 - 0 en D.W.S. - V.S.V. 0-1, zodat V.V.A., Ajax V.S.V. en A.F.C, ook de 2e dag, 3 September weer in het veld kwamen. De uitslagen van de tweede dag waren: V.S.V. - A.F.C. 1 - 0 en Ajax - V.V.A. 1-5, terwyl de finale een 1-0 overwinning voor V.S.V. bracht op V.V.A.. V.S.V. won dus de A.R.O.L. beker terwyl V.V.A. Ajax en A.F.C, respectievelyk eindigden als nrs. 2 en 3.0pmerkelyk was dat dit tournooi gelukkig geen enkel gelyk spel opleverde.De resultaten van ons 1e elftal waren dus van dien aard dat wy vol vertrouwen de competitie op 10 September daaropvolgend tegemoet zagen. Op ons A.R.O.L. tournooi ontbraken dit jaar onze H.B.S. vrienden die meenden deze keer aan het Zilveren Bal tournoui mee te moeten doen in verband met het jubileum van dit tournooi. Ook Blauw Wit ontbrak dit keer op het appel aangezien de Stadionbewoners aan een Heerenveen tournooi deelnamen. Wy hadden dus 2 nieuwelingen te gast, en wel de Zuid. 1e klassers Brabantia, waar wy vorig jaar op onze Belgische tour de gast waren, en ons dus op het A.R.O.L. tournooi revancheerden, en de Westel. 1e klasser V.S.V., die zo waar de beker ook mee naar Velsen nam. Het tournooi zelf had zoals men weet een in alle opzichten prettig en ook finantiëel gunstig verloop. De eerste competitie wedstryd op 10 September begon al direct slecht v voor ons, door thuis van West Frisia met 2 - 4 te verliezen, terwyl wy zelfs met 2-0 nadden voor gestaan. De 2e wedstryd uit op 18 September werd verloren tegen Zeeburgia met 1 - 0 en eindelyk op 1 October boekten wy een magere 1 - 0 overwinning uit op Watergraafsmeer. 8 October was het weer mis en verloren wy thuis van H.R.C, met 3-1. Op 21 October kwamen wy eindelyk weer uit met Kees Bouwens, aangezien hy eerst toen overschryving naar onze Vereniging verkregen had, "daar het bleek dat hy in een eerst schynbaar onbelangryke wedstryd voor A.M.V.J. had meegespeeld en overschryving nodig had. Doch ook deze versterking hielp niet en verloren wy wederom en nu met 3-0 uit tegen Hercules'"/

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 2