A.V.B, No laatst. Het 4de elftal won er 2, speelde 4 gelyk en verloor er 8. Doelpunten 22-46 Het 5de elftal won er één, speelde 2 gelyk, en verloor er 11: doelpunten 8 -51 A.F.C, eindigde No 5 met van de 16 wedstryden 7 ge wonnen, 1 gelyk et 8 verloren: gemiddelde 54-41 Van onze 2 aspiranten elftallen eindigt Mat elftal A op de eereplaats met van de 14 wedstryden 10 gewonnen 3 gelyk en slechts 1 verlorenL doelpunten 49-16 Aan deze jonge A.F.C.'ers voor de verrichte prestatie onze hartelyke gelukwenschen. Onder deze jongere generatie bleek de animo zeer groot en veroorzaakte de elftal commissie niet te groote zorgen. Niet kan dit gezegd worden van de andere elftallen. De veele wegblyfcers en afschryvers bracht^de elf tal-commi ssie dikwyls tot wanhoop. In geen enkel opzicht kan dit de Elftal-Commissie worden verweten, die ook dit jaar goed werk leverde, doch niet in staat is betere resultaten te verkrygen, indien de medewerking van diverse leden haar taak dermate bemoeilykt. De critiek op deze commissie en de debatten omtrent haar samenstelling en werkwyze op de laatste vergaderingen hebben geen doel, indien het plichtsbesef en ambitie^zoo gering zyn. Een groot bedrag aan boete was hiervan mede het gevolg. In de Scheepvaartbekerwedstryden was ons succes al '*e-er matig, daar wy in de eerste ronde reeds werden gewipt. Voor de Holdert-Beker wedstryden werd niet ingeschreven, tcrwyl IK de vriendschappelykenwedstryd tegen Tubantie met een versteekt elftal gewonnen werd met 4-0

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1920 | | pagina 8