de CI. 5. C. Sxdtakci c3 De AFC-Schakel van 1922 -1936 1922 1936 Het bleek voor ondergetekende onvermijdelijk om de eerste 15 jaren tóch - vanwege de historische betekenis - chronologisch te ordenen. Dat betekent dus: jaartallen. 1922: de eerste Schakel vermeldt nog geen redacteur, maar al in het tweede nummer komt de aap uit de mouw: H(ein) Brass. In dat nummer is het fameuze gedicht van Nico Hoitzappei al opge nomen, waarin de "motto-regels" tot op de dag van vandaag rechtsboven elke Schakel-kop zijn vermeld. De Engelse trainer Jack Burton maakt zijn entree bij AFC, maar binnen 4 maanden is hij weer weg... 1923: er wordt aandacht geschonken aan cricketvoorlichting in "Parkzicht". Een Schakel-stukje van ene Charley trekt de aandacht. Wie was deze verre voorganger van de latere Schakel-schrijver Charley (Karei Brand)? S(ijmen L. Wit volgt Hein Brass op en Seagull (dat zal Sijmen zelf wel geweest zijn) doet verslag van één van de befaamde bottertochten op de Zuiderzee. Clubavonden worden gehouden in "Eggers", waar volop wordt gezongen (Yes we have no bananos) 1924: P.H. Vermeulen (Grimburgwal 11) blijkt voorzitter te zijn van de feestcommissie. (NB. kort daarop wordt steller dezes geboren op nummer 7). Wegens non-betaling (toen al) volgt een opgave van royementen. De Reds Band blijkt al een jaar aktief. De clubavonden vinden nu plaats in Café "Former" aan het Kleine- Gartman plantsoen. 1925: in de vierde jaargang blijkt Jo Wijnand Schakel-redacteur te zijn. De tij den zijn roerig: "onnodig gezwam in het veld", tal van "kletsmajoors" en het eer ste elftal blijkt er eigen tafelmanieren op na te houden (in Assen en Apeldoorn) "knobbelen met kroketten en een augurk die in een keel gegooid werd". AFC 2 en 3 zijn kampioen en er volgt een boottocht naar Volendam. Aan boord de Reds Band. Het diner bij Spaander kost f. 2,00 per persoon. 1926: reserves wordt aanbevolen zich vooraf te verkleden. Tandarts Schaap adverteert: AFC-ers krijgen korting en per kwitantie gaan 5 centen naar het trai ningsfonds. 1927: met het voorgeschreven tenue vlot het nog niet erg: "de heeren verschij nen in de meest uiteenlopende plunje".... In oktober is "ons veld electrisch verlicht". 1928: in het voorjaar begint l(gnas) Galavazi met zijn rubriek "Wat iedere AFC-er behoort te weten". De schoonvader van het huidige archiefcommissie lid Rik de Boer, te weten Roel(of) van Nek, scoort enige malen op zijn 18-de verjaardag. Het eerste herstelt zich:"de harten van opvarenden en bemanning kloppen iets rustiger". (Een bijna aktuele tekst). 1929: de Reds Band (5 jaar oud) speelt jazzmuziek "waarvoor men zijn oren niet dicht behoeft te stoppen". 1930: Oei oei, de Schakel blijkt niet rond te komen 1931: AFC presenteert een nieuwe trainer: Tom Bromilow (ex Liverpool en Engels-elftal) Blauw Wit wint voor de 5e keer (3-maal in successie) de AROL-beker, er moet een nieuwe komen. De Bondsvoorzitter roept alle spelers op tegen onsportief en grof spel. 1932: "AFC staat onderaan, AFC in nood 1932: clubavond met dames: Elias van Praag zal declameren en Mejuffrouw Rentmeester zal zingen. Degradatie van AFC 2 wordt bekend gemaakt d.m.v. een rouwadvertentie. 1935: op de Zuidelijke Wandelweg wordt het nieuwe clubhuis op 1 juni geopend. 1936: seizoen 1936/37 blijkt het laatste Schakel-redacteurschap van Jo Wijnand. Pim Adriaansz Nico Hoitzappei

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 8