m MMMSMMMMSMMSMSSMMMMMMmSSSMMMSMmMSMm CD k jo* Om de neergang een halt toe te roepen was onder meer al op 5 maart 1921 de Amsterdamsche Cricket Club opgericht en anderhalf jaar later zag de eerste AFC-Schakel het licht: in een club die k-x op dat moment niet meer dan 200 leden telde. Dat bindmiddel werd een jaar later gevolgd door het AROL-bekertoernooi, dat in weinige jaren zou uitgroeien tot één van de grootste Nederlandse voetbalhappenings. s x We bepalen ons hier echter tot de geboorte van de AFC-Schakel, die als communicatiemiddel de £r1 - voornamenlijk handgeschreven - oude Mixed Pickles-boeken (sedert 1903) overbodig maakte. Het behoeft geen betoog, dat de AFC-Schakel van 75 jaar geleden een andere Schakel was dan de huidige uitgave, maar wat opvalt is dat de Schakel van toen al "buiten de deur" werd gedrukt en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar de afstand van AFC naar drukkerij was jarenlang slechts een kleine stap. Het eerste grafische bedrijf, dat de AFC-Schakel produceerde was de N.V. Drukkerij 't Koggeschip en directeur daarvan was AFC-bestuurder A(ntoon) van Seventer. Jaren later kwam de druk in handen van Drukkerij Joh. Meyer: onze eigen J(oh)an Meyer, die in deze jaren op "Goed Genoeg" nog altijd niet is weg te denken. Het spreekt van zelf, dat ook deze liaison tegen de tijd bestand bleek. Na Joh Meyer kwam een extern bedrijf in beeld: Drukkerij De Ram, van dhr. Pieter Haitsma Muiier. Na diens te vroege over lijden werd het bedrijf onder de naam Printteam te Amstelveen in 1991 voortgezet door dhr. Herman de Rooij, onder de naam Printteam. De AFC-Schakel wordt daar nog steeds gedrukt. De discussie over de kosten van ons clubblad loopt als een rode draad door de geschiedenis van AFC. Er werd nog wel eens een redacteur door het bestuur teruggefloten als de kosten voor "mede delingen" - wel eens 20 van het club-budget - de pan uit rezen. Vaak opereerde een Schakel-redacteur buiten het AFC-bestuur om. De meest bekwame werd er voor aangezocht. Maar ook kwam het voor, dat Schakel-redacteuren toch in het bestuur terecht kwamen. Voorbeelden daarvan zijn (wijlen) Jo Wijnand en Gerard Trebert. Sinds diens vertrek in 1992 wordt een bestuurslid nu belast met de Schakel-redactie; onder het motto "Korte lijnen zijn de beste". KX >o< De naam "de AFC-Schakel" is ons vertrouwd, maar toch niet bijster origineel. Schrijver dezes kreeg een jaar of 20 geleden eens een boekwerkje in handen, waarin de namen vermeld stonden van alle gedrukte periodieken in Nederland. Daaruit bleek dat er op dat moment in ons land 17 verschillen de bladen bestonden onder de naam "De Schakel". Het motto van "De AFC-Schakel": "Dit is de Schakel die komt binden, de oude club aan d'oude vrinden" is ontleend aan een gedicht van Nico Holtzappel, die als club-poëet jarenlang - alweer - de Schakel vulde met zijn bijdragen. De AFC-Schakel heeft in 75 jaren 17 redacteuren gekend. In volgorde van opkomst waren dat (zie ook blz. 48): H.A. Bras, S.L. Wit, J .Wijnand, B. Bonkink, J.N. Holtzappel, G.J.N. Wijnand, J.Tj. Steensma, A. Waayer, H. de Bie, W. Adriaansz, R. Bal, F. Reddering, K. Brand, G. Trebert, K .Gehring, Joh.de Bie en M. van der Woude. Zes van hun deden hun redaktionele werkzaamheden niet langer dan 1 jaar. Grote uitschieters naar de andere kant waren Jan Tj. Steensma (13 jaren) en Jo Wijnand (20 jaren). De originele Mixed Pickles-boeken Jo Wijnand

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 6