<x> de CL C. 1922 1997 Prettig Geschakeld Scfuificl Misschien zou het veel AFC-ers ontgaan zijn, maar de AFC-Schakel bestaat echt 75 jaar. Het eerste nummer kwam immers uit op 22 september 1922 en de huidige redacteur vond, dat de driekwart eeuw niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Vandaar deze jubileum-schakel, die - ondanks het prijskaartje dat er aan hangt toch de zege meekreeg van het AFC-bestuur. Vijfenzeventig jaar verbale neerslag van een turbulent clubleven leidt tot enig historisch onderzoek, ook al is in deze uitgave geen chronologische volledigheid nagestreefd. Dat begreep redacteur Machiel van der Woude uitstekend en het zal geen verbazing wekken, dat hij zijn licht opstak bij de Archief-commissie van AFC. Tot beter begrip hier allereerst iets over de heimelijke bewaarplaats van de documenten der Amsterdamsche Football Club. In de achterzaal van ons clubhuis bevindt zich rechts van het podium de toegang tot het AFC-archief, dat sinds kort een slot op de deur kreeg. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad voor het in AFC tot een Archief-commissie kon komen, maar na wijziging van "Statuten en Huishoudelijk Reglement" per 9 juli 1996 is het allemaal echt geworden. In artikel 9 H.R. lid 6 sub h, wordt de Archief-commissie genoemd als een "permanente commissie". In het AFC-archief neemt een halfhoge stalen kast een belangrijke plaats in. Die kast draagt de naam van de schenker: Jb. van Nek. Jaap (Jacob) overleed in 1989 na een 70-jarig AFC-lidmaat- schap, waarin hij het in 1952 tot erelid bracht. De "Jaap van Nek-kast "bevat onder meer alle ingebonden AFC-Schakels en AFC-bulletins, die ooit verschenen zijn. Door de jaren heen had Jaap voor zich zelf zijn eigen Schakels jaarlijks voor eigen rekening laten inbinden en in het vermoeden, dat AFC zelf wel weinig archiefbeheer gepleegd zou hebben, schonk hij tegen het einde van zijn leven zijn privé archief van AFC aan de club. En aan de basis van deze jubileum-schakel staat uiteraard "de kast van Jb. van Nek" Tot zover de "link" tussen wijlen Jaap van Nek en deze bijzondere Schakel. Bijkans een voetballeven lang had Jb. zich in dienst gesteld van AFC-2, waaraan in zijn tijd veel clubbelang werd gehecht. Maar over Jaap zelf wil de schrijver van deze inleiding nog wel wat kwijt. Jaap van Nek was - alweer in zijn tijd - een geslaagd zakenman in rijwielen en -onderdelen. Hij was een doortastend manager en welke kwaliteiten men aan management van toen en nu ook mag toedichten, het behoeden van cultureel erfgoed behoort daar in algemene zin nauwelijks bij. In dat opzicht was Jb. van Nek een uitzondering. Hij startte zelf in de AFC- Schakel de rubriek "Uit de oude doos", door Gerard Trebert later weer tot leven gewekt en tenslotte door Hans Geusebroek - als B.Ack - voortgezet. Met het voorgaande is echter nog niet aan de orde gekomen de totstandkoming van de AFC- Schakel 75 jaar geleden, de aanleiding daartoe was de regelrechte crisis waarin AFC terecht was gekomen na de verhuizing in 1920 van het Watergraafsmeerse-veld bij "Hoeve Goed Genoeg" naar de Zuidelijke Wandelweg nabij de begraafplaats Buitenveldert. De gouden jaren waren voorbij. De nieuwe velden lagen voorlopig nog in "the middle of nowhere". Het ledental daalde drastisch en AFC liep voor fraaie maar lege tribunes voornamenlijk tegen nederlagen op, zodat het in twee seizoenen via de overgangsklasse naar de tweede klasse degradeerde en daarbij bovendien gebukt ging onder een torenhoge schuld. JCX Jaap van Nek

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 5