t SCHILDERIJEN ETSEN TEEKENINGEN WILLY NESEKER ülarsliall X/- C. J.D. SIERHUIS J. H. ESSER POKIN 122 AMSTERDAM H. de GROOT luxe autoverhuur Herenkapsalon H. Steenstra IParfumeriën BLOEMENMAGAZIJN (f^. ^kim A. A. ANTONISSEN Drukkerij Joh. Meijer Van Emden Snoeck MAATKLEERMAKERIJ DE LAIRESSESTRAAT 133, AMSTERDAM-Z. TEL" 37678 by <yeen gehoor K.2952-651 Zonder chauffeur Nieuwe -wagens AU Riskverzekering EMMASTRAAT 31 - TELEFOON 72 69 60 - 79 74 93 - AMSTERDAM-Z. - GARAGE: JAC. OBRECHTSTRAAT 46 v. Baerlestraat 160, tel. 79 41 20 TEL. 72.06.1S - VAN BAERLESTRAAT 56 Minstens de helft der voeten om U heen rijn geschoeid door MARSHALL Stap over in deze goed-geschoeide helft. LU3CI- EN SPORTSCHOENEN ZEILSTR A AT 46 TELEFOON 71.53.56 SCHELDESTRAAT e TELEFOON 71.38.70 v. Ostadestraat 1 99 Telefoon 27753-28943 Aannemer van bouw- en betonwerken Voor LEVENSVERZEKERING STUDIEVERZEKERING LIJFRENTE gaan natuurlijk ALLE A.F.C.'ERS naar sa; tf&a ^33133 huprarur <Ur UiiMmratoMf. llolucUpn cu ..dt Nairriandtntan !Uj VALERIUSSTRAAT 248, AMSTERDAM-Z^ TELEFOON 26834 Ook 'n sportbeest EEN BON VOOR 'N RUWIEL? EEN BON VOOR N BAND? Wij verzorgen ze U beulen in korten tijd en goed materiaal Ht-»T AFP FRANS V. MIERISSTRAAT 89 V.D. 1 LiOlGVT AMSTERDAM-Z. En onthoudt dit Reparatie niet vooroouugiclie onuerdee.e': Kanaalstraat 132. Amsterdam Telefoon 80710 ASSURANTIE - MAKELAARS N. Z. VOORBURGWAL 100 TELEFOON 36222-39954. AMSTERDAM-C. TELEFOON 72.93.15 COMMISSIONNAIR IN EFFECTEN HEERENGRACHT 92 TELEFOON 41864 TELEFOON 42864 BEURS 41057 Firma C» V clII Peperzeel Jr. HOBBEMAKADE 71 TELEFOON 26992, 99314, 99073 Lood-, zink- en sanitaire werken Centrale verwarming Warmwater installaties

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 51