B-CUP 0EM00I AJAX MDERLECHT FEYENOORD PAOK-SALOMKI A.F.C. Tableau de la troupe <3D 'Ons eerste" handhaaft zich weergaloos en pakt ook de periode-titel. Een perfect competitieslot! AANMOEDIGINGEN B-COiDIISSIE A.F.C. vrijdag 19 mei 1995 SPORTPARK"GOED GENOEG" VCS-AFC: 0-3 Het gaat NIET goed met ons eerste elftal JUIST NU moeten wij met de hele club achter onze jongens en technische leiding staan door middel van BETROKKENHEID AANWEZIGHEID 1982 1997 AFC-BARCELONA (WAT ER AAN VOORAFGING). Meer dan 5000 toeschouwers passeerden zondag 6 augus tus de hekken van ons sportcomplex, om getuige te zijn van de wedstrijd tussen AFC en Barcelona. Ondanks de grondige voorbereiding, moest er de laatste da gen nog veel worden geregeld. Bewakingspersoneel, contro leurs, programmaverkopers, verkopers van de AFC- promotie-artikelen en van het prachtige AFC-100 jaren boek, dienden van de nodige informatie te worden voorzien. Ger, Peter, Ben, Jan, Rick, Hans, Ap, Karei hartelijke dank voor jullie inzet. Het bestuur van ATC verleende haar medewerking en gaf toestemming om de tennisbanen te gebruiken, een bijzonder vriendelijk gebaar van onze dochtervereniging, waarvoor het bestuur van AFC hen zeer erkentelijk is. Pim van de Meent en de zijnen, w.o. Dirk Spits, hebben veel tijd en energie gespendeerd om alles op tijd klaar te krijgen. Lex Rimini moest op zondagmorgen nog wat affiches ver vaardigen. Een aantal jonge AFC'-ers verleenden hand- en spandiensten. Sal van Gelder heeft zuchtend en zwetend in zijn kantoortje tot aan het begin van de middag toegangskaarten verkocht, ledereen had maar één doel voor ogen, het moest en zou een fantastische happening worden, en dat is het ook geworden. Alles overziende was het een excellent gebeuren en een waardig hoogtepunt in het kader van de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van de Amsterdamsche Football Club. DICK VAN DER KLAAUW 1982 ONDERLING TOERNOOI VOOR AF.C. T/M 11 (ZONDAG-TEAMS) TER AFSLCTTINC Van HET SEIZOEN lHVfi EN TER GELECEXEEED VaN HET 100-JaRIC BESTAAN VaN AF-C VOOR DEZE GELEGENHEID MET DE SPECIALE "MEDEWERKING" VaN E.N

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 49