C2D 1895 1995 1982 1997 AFC heeft een jaar lang feest gevierd. Het 100-jarig bestaan van onze club werd in alle geledingen doorleefd. Van de jongste jeugd tot de oudste veteranen. Met een indrukwekkend Oudejaarsdiner in Krasnapolsky, twee geweldige recepties in het eigen clubgebouw, een aantrekkelijke musical in de Stadsschouwburg, een opzien barend voetbalduel tussen Barcelona en AFC, een imponerend Honderdjarenboek, twee leerzame exposities (kunst en nostalgie), een grootscheepse jeugdmanifestatie in Sporthallen Zuid, een honderd teams tellend Be Friends (eugdtoernooi, een sprankelend Mini-WK voor 400 junioren, verder een aan- trekkeliike reeks van twaalf andere jeugd- toernooien voor elke leeftijdscategorie, een buitengewoon gezellig toernooi voor de recre atie-voetballers, een geanimeerd veteranentoemooi met aansluitend een diner onder de Nachtwacht in het Rijksmuseum en de benoeming van drie grote AFC-eis tot erelid: Johan de Bie, Kees Gehririg en Dick van der Klaauw. Werkelijk een uniek jubileumjaar, dat nog heel lang zal naklinken en opnieuw bevestigt dat AFC een unieke voetbalclub is. afc vierde een jaar tang feeêt Het Honderdjaren hoek is overhandigd. Ruim tachtig jaar zit er tussen Henk Kappelhoff en Jasper Akkerman. Ongetwijfeld een foto v<x>r over 25 jaar als er wellicht weer een juhileumhoek ver-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 48