nieuwjaarsdag Terug naar KY I H VI# Nieuwjaars-receptie Thomasvaer en Pieternel Het 'ximgnjke jaar 1992. met beginnen we met frisse 0100.1 op spon-ge bied de Olympische om 10 uur aan de Spelen in Barcelona. SfX&S o.l.v.Ton Disselkoen Prijsuitreiking na afiecji. Om half vijf is er een ongedwon- éen-spontane gevolgd door een sprankelende nieuwjaarswens van onder het motto niet tasten van Pim Adriaansz, en muriiole omlijsting' door Hcttny Somers- Blekemolen. I^ce1j3itirijn:ei%cuvjssrsörgj raC 'Aicrien verqezei'd cUcr Stadsschouwburg Programma JACK VAM GELDER C45> 1982 - 1997 DE HERFST 2-DAAGSE 1990 EEN GROOT SUCCES Ook dit jaar was er weer een herfst 2-daagse en wel op dins dag 16 en woensdag 17 oktober, leder jaar is met het oog op de lunches de technische organisatie en'de aankleding van het gebeuren in de Jeugdcommissie weer de vraag: hoeveel C, D, E en F junioren kunnen we deze herfstvakantie verwachten? Meestal wordt redelijk goed gegokt. Dit jaar overtrof de be langstelling ruimschoots de verwachtingen. Op de zonnige dinsdag waren er 176 deelnemers, op de regenachtige woensdag 181 deelnemers. In totaal waren er 204 deelne mers; we mogen niet klagen. >0)0 t7« frie^^s 1895*^1995 -H-* ^V-r.T/KJ A»« AM 5TERDA M 1B I7 1fl MEI 1995 MUZIKAAL BLIJSPEL IVIEIT ZANG EEN DAIMS IN BDEJEIMDE TAFERELEN TER GELEGENHEID \/AI\l HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN TEKST MUZIEK REGIE RON \//\N DOESBURG NICKy HEKSTER

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 47