*e!^V%v6 Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. <v <435 1982 1997 Jazeker, dat doet die Schakel ook. Zij schakelt al vanaf 1922. Maar naast de Schakel was er ook tot 1975 een weke lijks bulletin en de verzorging van dat alles vroeg veel werk. Dat werd altijd door AFC-ers gedaan; echter in 1961 werd Gré Swart door haar Karei vriendelijk verzohct Nico Holzappel op te volgen. Gré voelde daar niet zoveel voor, omdat ze al een leuke baan had. Maar het verzoek van Karei werd niet alleen vriendelijker, doch ook dringender en Gré realiseerde zich, dat de liefde van man niet alleen door de maag, maar ook door A.F.C. gaat. Zo begon zij dus haar veertienjarige carrière. Op maandagavond laat vielen de gegevens in haar bievenbus. Dinsdag en Woensdag ging ze aan de slag. 1400 adressen stempelen op de banderollen en deze netjes plakken. De inhoud van de brievenbus uittikken en er stencyls van maken. Vervolgens deze afdraaien; de losse bladen bijelkaar leggen; vouwen; banderolleren en op district sorteren. Dan pakte ze haar tassen in, stapte op de tram en bracht ze naar Hans Woudstra op de Herengracht. Hij zorgde voor verder vervoer. Later bracht Gré ze zelf rechtstreeks naar de Oosterdokkade. Nu, lieve lezers, dit lijkt een ietwat droge opsomming, maar stel je het eens even goed voor Veertien jaar; week in, week uit. Dat zijn wel 1.019.200 exemplaren die door haar handen gingen Om uit te blazen deed ze tussendoor ook nog de beginjaren van het A.T.C. bulletin. Nu vonden de buren het gedreun van de stempelmachine niet altijd een feest. Maar deze klacht wist Karei uitstekend te behandelen. De buurtjes weden uitgenodigd voor een gezellig borreltje, midden in de AFC-rommel en na zo'n séance veranderden de klachten in volledig begrip hunner zijds. De voorzitter uit die periode, Dio Hermens, had wellicht een bron van informatie kunnen zijn over Gré's aktiviteiten, maar er welde niets. Toch gaf Dio haar ongemerkt een groot compliment. Hij zei namelijk: 'Alle dingen die niet goed gingen, weet ik nog precies, maar bij Gré liep alles zo per fect, dat mij er niets van is bijgebleven.' In augustus 1975 stopte zij haar huisvlijt en nam 'De Ram' het over. In de twee maanden overgangstijd runde zij het bedrijf nog op het clubhuis, met hulp van diverse moeders op de woensdagmiddag. Als deze moeders ooit gedacht hadden er een gezellig mid dagje van te maken, kwamen zij bedrogen uit. leder kreeg een taak en het was aanpoten geblazen. Eind september kregen zij allen een roos van Gré voor de moeite. Een wel verdiende blom. Gré zelf kreeg van het bestuur een diner aangeboden, met cadeau. De 'Ram' nam wel veel over, maar niet alles en Jo Bonnet nestelde zich achter de stempelmachine en stempelt na 12 jaar nog immer voort! Natuurlijk heeft zij het makkelijker dan haar voorgangster. Alleen de adressen doet zij en de laatste jaren werkt ze samen met Otto van Rijn, maar twaalf jaar trouwe dienst is niet zomaar uit te vlakken. En ook Jo heeft tassen vol bul letins op haar fiets versjouwd naar de 'Ram'. Tot slot is er de laatste twee jaar nog een schakeltje bijge- komen. Klein, hoor, maar een musketonnetje. -y Het gaat hier om de programma's aan de poort. 70 Klein onderdeel van de grote club, maar goed, iemand moet toch de bladjes op volgorde leggen, ze vouwen en nieten. Het mooiste moment is, als het laatste programma verkocht OO wordt, want uit zuinigheidsoverwegingen wordt het restant "nJ weer ontniet. Nee, niet met de nagels; hiet is een vernuftig apparaatje voor aangeschaft. Dat neemt niet weg, dat het een monnikenwerk ca 200 stuks overblijven. Wel, voor dit schakeltje staat Loes Stallmann. Bij elkaar zijn het drie schakels waar je eigenlijk een parel tje aan zou moeten hangen. Henny Somers- Blekemolen. AFC weg van Goed Genoeg? Ongetwijfeld raken leden van onze goede club onwillekeurig ongerust bij de geruchten, die onze op handen zijnde ver huizing voorspellen. Vanzelfsprekend is AFC telkens op alle tot dusverre gehouden hoorzittingen en wat dies meer zij aanwezig geweest. Misschien, dat Jan van Dijk ons een vol gende keer iets kan onthullen. Wat ik er tot nu van begrijp is, dat de Gemeente Amsterdam nog wacht op allerlei rappor ten van deskundigen, die vanuit verschillende gezichtspun ten hun licht over de affaire zullen laten schijnen. De affaire is de uitbreiding van de RAI. Vv6e^ pa»* =N».^ vg AFC *u algelopen maandag nadrukk*fc)k m Md en wel via emge k/amekoppen. die me«*>g maakten van het eclatante suc ces van ons tweede elftal Meer hierover op pagina 6 AFC - Vitesse Wanneer begint zo een wedstrijd nou een beetje te 'spelen'? Welnu, voor mij was dat tijdens de trip naar Engeland. Op voorstel van Rob Duis werd er door de Engelandvaarders een pool opgezet. Dio Hermens voorspelde de juiste uitslag, zo als u na afloop via de loudspeaker kon vernemen. Zelf voor spelde ik 2-1 (nooit tegen je eigen club wedden zei mijn vader altijd). Verwacht u van mij geen uitgebreid verslag. Iedere rechtgea arde AFC-er was er immers? De dag begon droog en dus goed. Moest ongetwijfeld een gunstige invloed hebben op het aantal toeschouwers. Dit laatste nu viel een beetje tegen, me de gezien het feit, dat er buiten districtsbekervoetbal weinig in Amsterdam te beleven viel. Bij aankomst op 'Goed Ge noeg' viel de goede organisatie op, evenals tijdens en na de wedstrijd. Chapeau voor het bestuur en hun medewerkers. En wat hebben de wegblijvers een fantastische, enerverende wedstrijd gemist. Die Peter; zo speel je met het vierde bij ZPC uit en zo 'sta' je 's avonds in Studio Sport! Naar mijn beschei den mening heeft die snelle goal van Vitesse toch een positief effekt gehad: de profs dachten waarschijnlijk aan een 'walk over', wat een goede mentaliteit zeker niet ten goede komt. AFC daarentegen raakte de zenuwen kwijt. Wat een inzet en wat een conditie! Vaak hoort men de stelling, dat, gezien het verschil in training, de amateurs het altijd tegen de profs moe ten afleggen. Welnu, hiervan viel niets te bespeuren. Dit hart verwarmend optreden van de rood-zwarte brigade geeft alle vertrouwen voor het lopende seizoen. En wat een promotie voor het amateurvoetbal en voor AFC in het bijzonder, 's Avonds een goed verslag in Studio Sport, waarbij ik de inlei ding van de heer Smeets nogal negatief vond overkomen. De man heeft iets tegen onze vereniging, ook al gezien zijn stukje in Trouw over de gebeurtenissen rond de wedstrijd AFC (Zat) - De Germaan. Het kon mijn plezier niet vergallen en met de lovende verslagen over de verrichtingen van AFC in de maan dagkranten was ik de heer Smeets al weer vergeten. JAN VAN DIJK

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 45