KEEP SMILING Pf fff fff (42) 1982 1997 We zijn hoofdklasser en we blijven hoofdklasser. Zondag 6 juni 1982 zal de geschiedenis van AFC ingaan als een wedstrijddag, die door 'the master of suspense' Alfred Hitchcock himself geregisseerd had kunnen worden. Alles hebben wij meegemaakt, een Burke-doelpunt tegen voor de rust, nadat we al in het begin aan een doorboring ontsnapt waren. Na de rust een veel beter AFC, dan een kwartier voor tijd een gemiste penalty van Henny Kott- mann. Drie minuten later een snoeiharde kopbal van Pim van Dord, die via de onderkant van de lat terugsprong in het veld en dan twee minuten voor het (officiële) einde een snel genomen vrije trap van Theo Husers, waarna Henny deed, waar we allemaal op hadden gewacht: 1-1. Met de extra speeltijd (7 minuten) kregen wij vleugels, Henk Bijlsma en Kees Gehring gingen er van door, EDO was geklopt, wij waren er! Wat een taferelen bij het doelpunt en na afloop, ik heb zel den zoveel AFC-ers zjen huilen, de spanning was gebroken. Ik wil mij graag allereerst wenden tot de spelers, tot Doby en Ko. Jullie hebben allemaal getoond datgene op te bren gen dat nodig was voor ons behoud. Het was een zenuwen seizoen, het moet jullie een enorm gevoel van voldoening geven dat het gelukt is. Dank aan alle vrouwen en meisjes van onze spelers, die in deze zomerse dagen hun geliefden, niet in hun blote body aan het strand zagen, maar ploeteren in hun AFC-kleding. Dank aan mijn mede commissie-leden Bert Overdiek en Ka- rel Baarschers. leder heeft zijn steentje bijgedragen tot dit succes. Dank aan de leden van het bestuur voor het vertrouwen dat zij ons bleven schenken. Ik hoop dat ik niemand vergeet te bedanken, mijn emoties zijn nog steeds voelbaar, terwijl dit op maandagochtend, de dag na de wedstrijd, geschreven wordt. Sal, coach Vriend en vijand waren het er over eens: dat was een geluk kige greep, het tweezijdige bord bij de ingang van het veld. Bij de entree de oude, vertrouwde slogan 'KEEP SMILING', bij het verlaten van de arena de tekst'BE FRIENDS'. De ouderen weten het nog van vroeger.,Ooit heeft de onverge telijke steunpilaar Wim Staats het oorspronkelijke bord ont worpen aan het eind van de vijftiger en het begin van de zes tiger jaren. Dat was nog in de periode van de legendarische Wandelweg. Op 'Goed Genoeg' heeft het bord nog een tijd je gehangen, maar met de verhuizing van ACC naar Amstel veen is het om volstrekt onbekende redenen meeverhuisd en verdwenen. In de laatste algemene ledenvergadering heeft Ernst Seunke gesuggereerd om het bord mede als hommage aan Wim Staats weer een ereplaats te geven. Maar nasporingen leid den tot de definitieve conclusie, dat de oorspronkelijke ver sie van Wims werkstuk als verloren moest worden be schouwd. Daarop togen Arnold Bos en Martin Duinker aan de slag. Zij beiden hebben het oude bord natuurgetrouw na gemaakt en we hebben het allemaal kunnen zien: een stukje AFC-historie werd in ere hersteld. En dat doet velen oprecht deugd. 19 januari 1985 Dat beloofde een druk dagje te worden! Ons lid Karei Prior had het lumineuse idee om zijn radioprogramma "Kom eens langs in te wijden aan zijn club AFC. De opnamen hiervoor vonden op deze dag plaats. Op zich al leuk om de opname van een radioprogramma mee te ma ken. Een volle zaal luistert met aandacht naar de diverse door Karei uitgenodigde sprekers en artiesten. Een grandio se happening. En wat een positieve publiciteit voor onze vereniging! Nogmaals vanaf deze plaats: Karei, reuze be dankt! Om kwart over vier meldden zich al de eerste gasten voor de receptie. Ook een geslaagd evenement, waarbij het aantal sprekers binnen de perken bleef, mede dank zij ceremonie meester Jack van Gelder (bedankt Jack!). Vele voetbal vrienden trokken aan ons voorbij en vele fraaie geschenken mochten door ons in ontvangst worden genomen. Ook vanaf deze plaats bied ik mijn verontschuldigingen aan voor het aanmerkelijk later aanvangen van.de ledenreceptie. Excuus. Toch ook een bijzonder gebeuren door het feit, dat vele lieftallige AFC-dames zich de moeite hadden ge troost om zich opnieuw in kledij anno 1895 te hullen. Een fantastisch gezicht en een gebaar, dat door het bestuur ho gelijk op prijs werd gesteld. Ook de daarop volgende feest avond had een grandioos verloop met een herleefde tradi tie, het optreden van een eigen 'The Reds Band'. Hulde voor leider Rob Duis en zijn musici, die hiervoor talloze uren hadden gerepeteerd. Er zullen niet veel verenigingen zijn, die zich op een eigen band kunnen beroepen. Eerst jn de kleine uurtjes verlieten de laatste feestgangers ons club huis BOVENAAN: NICO GIANOTTEN, DENNIS DE WIT 2e RU: TOM BLOK, RIK DE BOER, ROB RUIS (GAST) STAAND: JOOST VELLENGA, GERLOF WIELINGA, JAN V. BROEK HUIZEN, JAN WILLEM BRONWASSER, WIM V.D. DUIN KNIELEND: PAUL MAGIELSEN

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 44