Mixed Pickles dD AFC op de beeldbuis far 'jo Tennissen op „Goed Genoeg" 19671981 Verstokte toeschouwers van Peyton Place en notoire supporters van John Steed en zijn aantrekkelijke partner, in de AFC-gemeenschap zouden op don derdagavond 22 januari hun favoriete programma graag uitgedraaid hebben als dat programma gelijk uitgezonden zou zijn met Gerard Trebert's dokumentaire over het 75-jarige AFC. Want „AFC veertig minuten op de televisie" was een historisch moment dat geen enkel lid van onze vereniging wilde missen. Terwijl er dus op straten, wegen en pleinen geen enkele AFC-er te signaleren viel, werd televisie-kijkend Nederland op het eer ste net met een beeld van Amsterdams oudste voetbalclub geconfronteerd. Het door Gerard Trebert geregisseerde, door Fred Romeyn gefilmde en door Richard Roks gemonteerde TROS-product heeft, naar mijn mening, voor een bijzonder aangename veertig minuten gezorgd. De aanpak van de dokumentaire was origineel. Er vertrok een bus met AFC- jeugd vanaf „Goed Genoeg" onder lei ding van jeugdcommissie-voorzitter Mar tin Hulskes en jeugdcommissie-leden Jo- han de Bie en Sal van Gelder. Onder weg werd in de bus gefilmd. De jonge ren stelden vragen over hun club die door Hulskes, de Bie en van Gelder (in de bus) en door diverse andere AFC- prominenten en AFC-vrienden (buiten de bus) werden beantwoord. De vragen leidden dus het beeld of de foto's in waarop deze vragen betrekking hadden. Zo vertelde ons oudste lid Jacques van Ooij over de paardetram waarmee hij omstreeks de .eeuwwisseling naar het AFC-veld reed, zo had Johan de Bie het over de legendarische Karei Lotsy en Sal '^er °Ver de befaamde wedstrijd AFC-KFC met de winnende voltreffer van Sonnevelt. Waarbij gebruik werd gemaakt van de teksten van Joop Wij- nand's jubileumboek. Trebert en Romeyn filmden drukte in de clubhuisbar, op het strand van Zand- voort waar de eerste elftalspelers train den, waar voorzitter Henk Kappelhoff geïnterviewd werd, de „ronde tafel" in de hoek Van het clubgebouw, moeders met kinderen in het clubhuis etend en wachtend op de voetballende of verga derende echtgenoten, drukte op het veld bij een thuiswedstrijd van het eerste elf tal, een babbeltje van penningmeester Jo Hurwits en een gelijksoortig praatje (maar dan over de pecunia en de opzet van de Stichting) van de andere pen ningmeester Otto van Rijn. De zeer ge varieerde dokumentaire bood voorts beelden van een bezoek van AFC-ers aan de galerie van John Eijlders, van etende en in smoking gestoken jaardiner- gangers, die ook het clublied ten gehore brachten, van de repeterende musical- acteurs-actrices-danseressen, van bekers poetsende AFC-dames (die van de prij- zenkasten), en antwoorden van Dick Bessem, Henk Terlingen, Frans Hen- richs en Rolf Leeser op de vraag „Wat betekent AFC voor u?" Het „Portret van AFC bevatte ook de overhandi ging van het eerste exemplaar van het jubileumboek aan Jacques van Ooij en aan mevrouw Wijnand en werd (zoals verwacht) besloten met enkele honderden AFC-ertjes die op het veld aan de De Boelelaan langs door Cor van Peper zeel getimmerde paaltjes de letters van hun club vormden en (zoals niet ver wacht werd) met de Amsterdamse poli- tiekapel die (nagesynchrosiseerd) de door Cor van Peperzeel gecomponeerde me- lodieen van de musical speelde tijdens een rondmars door het Begijnehof, over de Magere Brug naar de Dam toe „AFC-75 jaar', de 40 minuten duren de televisie-dokumentaire van de TROS is goed gevallen bij de AFC-ers (vanzelf sprekend) en ook bij talloze andere voet balsupporters. De vele reacties die na afloop van de uitzending binnenkwamen bij Gerard Trebert, bij voorzitter Henk Kappelhoff en bij anderen, bewijzen dit. AFC dankt de TROS (sorry, Seunke) en kent vele voetbalclubs die een soortge lijke televisie-uitzending over hun voet- bal- en gezelligheidsleven wensen. En Parool-tv-criticus Karei Prior is een lid van ons, waardoor AFC dus inder daad de club van Prior is. Sinds enkele weken is AFC ook de club van Gerard Trebert. De club niet alleen van nuttige relaties, maar ook van gezellige mensen. Hans de Bie De gemeente heeft aangeboden in sportpark ,Goed Genoeg' één of meer tennisbanen aan te leggen. De vraag reist nu welke leden van AFC, ABC en ACC zin hebben om op ,Goed Genoeg' te tennissen. Om dit aan de weet te komen, is deze week een circulaire aan de leden gezonden met een aantal vragen, die be trekking hebben op de tennis-aspiraties onder de leden van de drie verenigingen. Vames/ Nog een rmial gw.n wc door en organ iseren op 18 januari 1978 ons eerste lustrum JOU- Vames Jaardiner. Bij Virck TlirckxLlhebheiiTvecU.be schiilkixigcrver een grotere zaal voor degezaxnenhjke pd horrdeneen vernieuwde. a dmerzaal. rtanmeldinden reeds nu t4<3 rrf jannieSJminL tilrrr 354370 en gireren op BS cjrj 3191646 i.nv.Marijke Rooze.Valeriiisstr.tB een bedrag van 221. Laat verder 'n vliegertje, op om tussen de'g&rvferidoor iets leuks tedoezi. Met ynendeUike. groeten van '',b>aisj exijarmie. (vervolg) Dames-diner gehouden en wel in ,es„„»„, „Dirck Dtaksz" „n de Ktlit o£ï zoTzTafT J-Zltten j wat schatt.en m die damesschat) heeft de organisatie in handen en ik hoop van harte dat het exclusief awritef Héél v^rtandhfcm"' -ch^tetn' De ""neiging vermeldde de prijs met de uitdrukkelijke toevoeging: exclusie: aperitief. Heel verstandig, commissie. Het aanwezig zijn om 19.00 uur lijkt mij een beetje aan de late kant- hii het herendiner waren er steeds heel wat heren, die het diner indeelden bij de rubriek Klokii ro^d-drinkln en véél sneeuw in de zon. Wat zou ik graag als schemerlamp vermomd in die dinerzal aanwezie ziin en dan met He rnmm- .opwindende en sensationele verslag te lezen krijgen, dat ooit uit mijn pen is gevloeid Nu zal ik volstaan met de commissie veel succes en alle dames veel plezier toe te wensen. O ja, nog even dit: nieTi^deten h^r en ifef zijn tegen je buurdames. Nooit zeggen: „Oh, wat een schat van een jurk heb je aan! Die vond ik vier iaar eeleden hii Hf» Nieuwjaarsrevue ook al zo mooi." Gedraag jullie en netjes thuiskomen! J geleden blJ de

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 40