A.F.C. in qevaar! Meer gekakel in De Schakel L'histoire se répète? <W Wist u dat: tte Zo-akh&ez ZSlTL The Reds Jaet ^jjccrrcL Worden „amateurs" tóch weer betaald??? 19671981 1. de totaal opbrengst van de tot nu toe gehouden loterijen f 1500.be draagt 2. tot op heden ballen beschikbaar zijn gesteld door Ge van Dijk, Theo van Emden, Karei Baarschers, familie Parson, de heer en mevrouw Jung, Freek Doesburg, Frits Röhrig De goede gevers dank. Wie volgt? 3. u inlichtingen kunt krijgen over de radiospots uit te zenden op thuiswed strijden van ons eerste elftal bij Jos Lonnee (telefoon 795579) 4. een van de hoofdprijzen n.l. een hor loge is gewonnen door de dochter van Fred van Soomeren en een drankset door de heer Snelleman, en een reis koffer door Chris Schroder 5. er een tafelvoetbalspei is opgesteld op „Goed Genoeg" 6. de T.V. een vaste plaats heeft gekre gen en voor wie zulks wenst kan worden aangezet 7. veel medewerking van Jeugdleden en kinderen van leden wordt ondervon den bij de lotenverkoop 8. tot op heden Michael Overdiek de meeste loten heeft verkocht en aan kop gaat 9. de prijzenaankondigingen altijd ge maakt worden door Lex Rimini (u weet wel dat bord vlak achter de in gang) 10. er op maandagavond nog steeds ver woed gekaart wordt en weinig ge praat 11. begin december '71 een onderlinge Indoor-competitie voor A en B pupil len van start zou zijn gegaan ware het niet dat commerciële en andere belangen prevaleerden 12. de toto verder achteruit loopt en wij ons in overleg met de toto-commis sie moeten bezinnen op maatregelen. Pers en Propaganda Commissie JJet is nu zover, dat A.F.C. in het jaar waarin wij moeten verhuizen en elke insider weet wat dit betekent in degradatiegevaar verkeert. Nog twee wedstrijden zijn er te spelen, a.s. zondag thuis tegen O.V.V.O. en daarna uit tegen de Spartaan. Om definitief veilig te zijn moeten wij uit deze wed strijden twee punten halen. Inderdaad, A.F.C. heeft wel eens voor heel wat zwaardere opgaven gestaan en is dan geslaagd. Maar onze vrees is, dat nog niet iedereen de ernst van de situatie inziet en dan zou het ons wel eens kunnen vergaan als D.W.V. twee jaar geleden, dat de gehele competitie niet onderaan stond, maar op de laatste com petitiedag het kind van de rekening werd. Wat wij nu nodig hebben zijn koele koppen, ijzeren wilskrachten een weinig geluk. Van de spelers wordt natuurlijk verwacht, dat zij alles doen om fit in het veld te komen, minstens tweemaal per week trainen en niet roken, om het beste voor de club te geven, dat zij kunnen opbrengen. Zondag a.s. moet van O.V.V.O. gewonnen worden! Alle leden en donateurs van het oudste erelid tot de jongste pupil roepen wij op om ons elftal op ouderwetse wijze te komen aan moedigen. A.F.C.-ers in en buiten de lijnen zullen één zijn om de club die ons allen zo lief is als eersteklasser naar het nieuwe complex te brengen. Aanvoerder Boskamp en zijn mannen, veel succes! Namens het bestuur, G. H. H. KAPPELHOFF. Onze in het organiseren van feesten gespecialiseerde basketballers zijn na genoeg op de helft van de competitie gekomen. Het eerste herenteam had een sterke start met drie winstpartijen, viel danig terug met vier maal verlies en sloot de eerste helft van de competitie toch goed af door nog twee maal te winnen. Met tien uit negen is een met twee ploegen gedeelde tweede plaats het resultaat. Het eerste dames team staat met twee uit zes minder florissant, het tweede dames team maakt met acht uit vijf en een gedeelde toppositie echter veel goed. Ook het tweede herenteam bezet een gedeelde eerste plaats met twaalf uit zeven, terwijl het derde met tien uit acht derde staat Vier en vijf hebben beiden vier uit acht en staan net niet onderaan. Het zesde of het bier team heeft kampioensaspiraties, maar staat met zes uit vier nog tweede. Een wedstrijd werd hier gewonnen verklaard omdat een van de tegenstanders in ken nelijke staat verkeerde en dit niet onder stoelen of banken stak. Naast de sportieve- blijft de gezellig heidsfactor van zeer groot belang. De twee feesten, die tot nu toe georgani seerd werden, waren een groot sukses, terwijl het volgende alweer op stapel staat. In de oudejaarsnacht begint om 01.00 uur weer het traditionele oud op nieuw-feest. De Reds-feestcommissie on der leiding van animator-diskjockey Bas Obladen is van plan er weer iets groots van te maken. Reden genoeg om naar sociëteit Liber te komen en daar het eerste (of tweede) pilsje van 1973 te pakken en te dansen op de „swinging sound" van Bas en zijn maten. Tot 1 januari!!! DEC'« F. R.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 34