1 I 1 I I 1 1 1 1 1 I I §3 p a de a. e. f s s a dp a a s 0 M 19671981 F 1967 - 1981De zeventiger jaren - boeiend en onvergetelijk Sefiakel iojgenj«>ldoe ik aan het verzoek om in deze Jubileum-Schakel het licht te doen "itodenis van ons clubblad betreffende het tijdvak 1967 - 1981. Het is juist rrrfj en mijn t^szin in tal van opzichten van bijzondere betekenis is geweest Ibt onze AFC. Laat mij dat de lezer uitleggen. f) Het jaar 1969 eindigde voor wat mijzelf betreft met de voorbereidingen en de opnamen voor de terevisie-documentaire, die in januari 1970 werd uitgezonden bij de TROS. Dit werkstuk kwam mede tot stand dankzij de onmisbare steun van mijn vriend Jo Wijnand die ik al een groot aantal jaren kende vanuit zijn functie van perschef van Unilever. Jo, immers kende als fervent AFC-er en gedurende vele jaren als eindredacteur van de Schakel als geen ander de "ins en outs" van de club en was bij mijn werk dus een voortreffelijk leidsman en begeleider. Andere belangrijke steunpilaar was mijn eigen Ineke, die mij bij dit AFC-projekt bijstond als produktie- en regie-assistente. 2) Het jaar 1970 betekende mijn entree als lid van AFC. Mijn vrouw en ik waren bij ons werk getroffen door de bijzondere sfeer bij de club en de hartelijke medewerking van een groot aantal AFC-ers in en om Goed Genoeg en daarom besloten wij van de sociëteit aan de Boelelaan ons tweede Amsterdamse huis" te maken. 3) Het jaar 1971 betekende de geboorte van ons eerste kind Lisette, die als baby de eer genoot regelmatig te mogen vertoeven, zowel in de toenmalige "bestuurshoek", als in de hedendaagse bestuurskamer. Als de drukte rond haar reiswieg haar soms teveel werd en zij daarvan luidruchtig blijk gaf, bleek voorzitter Dio Hermens een pasklare oplossing letterlijk bij de hand te hebben. Hij doopte namenlijk zijn wijsvinger in zijn jeneverglas en stak die vervolgens in het open mondje van de baby; stilte was het onmiddellijke gevolg! Dit zijn zo maar een handvol plezierige persoonlijke herinneringen aan een periode, waarin wat de Schakel betreft Hans de Bie, Pim Adriaansz, Jan Steensma, Frank Reddering, Rien Bal en Karei Brand als eindredacteur elkaar opvolgden en van hun uitstekende kwaliteiten blijk gaven. In deze periode werd enorme ontdekking gedaan: de oudste Mixed-Pickles boe ken werden gevonden op de "zolder van de Handelsschool van Nico Holtzappel" en het beroemde A.R.O.L.-toernooi ging onder in een tijd, waarin het "betaalde- voetbal" steeds meer aandacht kreeg. Een AFC-Schakel "Nieuwe Stijl" zag het licht die meer aandacht ging schenken aan de VOETBAL-club dan aan de voetbalCLUB en AFC moest toen ook al in de "hoofdklasse" blijven en daartoe gingen we met ons allen naar leiden. Het is zoals de lezer zal begrijpen een greep uit de clubbladen van toen. Deze en andere hier opgenomen bijdragen geven een treffend beeld van het veelzijdige- en boeiende verenigingsleven van Amsterdams oudste- en grootste voetbalclub in de "zeventiger jaren." Gerard Trebert Q W ic B c3 S )CX )CX o. !cx ,*cx >cx F Jan Steensma, 13 jaar Schakel redacteur M M P ^CX >Cx'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 32