Mixed Pickles n=.- - - NitïSMiK^'SrSUC TA'rC'it l-,ï£.".'5siï.'"j£; To be or not to be kampi^nnwrN^ertUPr:tS™^Lr"0 Z.^m' h^ w" T~n VC'°X >"r J. w. Vlo Os O 1952 1966 V°rtn™d" 'iire TSf" ^b0ekt: het D«nse -»onal^'b"i^a, finale en de internationaal volkomen onbekende Noorse Kam°w fJL? Cden tC" s^t bracht het tot de semi-proefessionalisrne. Masse, waarin zij speelden, toen zij overgingen naar het Men doet in dit verband soms wonderlijke ervaringen op. In Ceel Zwart" h«»r rinKKU/i \r i van de algemene vergadering, waaraan wij het volgende ontlenen: ciubblad van Velox staj" een verslag °Tr TT" het plaats werden door de Velox^ieu dtewSf8 ""^boden. die behaald ook duidelijk naar voren komen, dal het amateurisme bn Velox niet dood of stekend m" T ov«hand,PnS 1 ifk kPw'n d^s^iërmg vadnaon,)Ven',^der het amate^v'oetba'l T/wTn' haV toedraagt "°°d2akc- vergadering van Velox werd toen het standpunt meenomen J hoS"e recettes en werd semi-prof. In de algemene of beviel het niet - welaan. 7an wérd men weerTm^eur' Gin* h« ni« vanHret^ttes!1 maa^v^n "mentalheft"1 Speeltuinen'udsluitendPrCdeS5'0na''Sme ama,euri!me »J" P^mair een kwestie men het wel aardig als .^hnabbel".Tb b^veXmte dus? "'H g"gC"' Vak Van make" °f ™d< vaa^^gheic^^^het'btsp^len'^va^'he^instniment^krhef^drie51^61^11 °f t"? "T"' °°k kan' indien hi) «k"e spanning doen: hij kan^naar het Co^Ttonum ^an e^ b^^^.cuÏ'wTen óf TT" "T °f °m" avonds in een strijkje op bals e.d. optreden en «"dus een bijverdienste van maken 2<*kCn m de! men de koer, bep^m d™ «terne"faaore" Kan""» «n 2élf? Maar in Kn ?r°ot de sem,-profclub, laat buurt, kunnen wij finantiële «èun k££Tv,„ZZsnT TT -»™»™nde» de ^drg:ien Ven"sen\Sr ColeT;nPrs°ptnaS' vt SETT TT" g^ThebSnTt Tg het tenslotte nil gaan P Daien van En,chtdé en K"=boom van Feijenoord zien in. waarom vóór T,.Ber^^v^w'ubri^"e^T^T"' T Schapen. Ce zult U nog wel hlnn^rem'dtt teit genoot onder de v^lTge^rbnnaam^Tzwarte SrhT2'2- T*P b ln Dt<* veste een zekere populari- tts^ voetbaiwereld ..de zwarte schapen Hun bijnaam hj zT^e,"A'^T^e^ntT"^' een^aparte 'dtTb "lu^^aiTanTbttHste^de^Bond^ma^^^^moeten^ufh^belenuiai'^an ™T ST" kome^dus'diün^d °uü ZWÏÏ5S T" v«ïed"n ^r" wndtTi" S Zwarte Schapen uitkomen Wij hebbTdeTamen «li^S' vTT c "T"««speler, mogen nu als amateur voor de verdedigde. T Mesman en io^er tortT Z' Zou dat een „doormars" worden? Aafcee kreeg bij O.V.V.O. de punten niet zo maar cadeau. Gaf men achter „niet thuis", voor was 't Robbie Duis! Zo rap als een dorstige vlo. B S. LEM. ^eventig jaar. Een nette leeftijd voor een nietig clubje van slechts drie let ters. Trouwens, wat wil je? We kunnen rustig oud worden; onze geest blijft toch fit. Al worden we 700 jaar, dat wordt dan 2595 (mooi jaartal), dan nog blijven onze geesten fit. Als Petrus je geklokt heeft, hoef je voor je geest niet meer bang te zijn. Boven heb je het eeuwige leven. Zodra je de Grote Deur achter je dicht hoort vallen ben je geest. Dat zit wel goed. Heel misschien dat er enkele leden onder ons zijn, die eerst nog even moeten vergeestelijken in het vagevuur. Dat heb ben ze dan aan zich zelf te wijten. Dui delijk hands gemaakt zonder dat de scheidsrechter het zag en toch doorge speeld. Van een paar eeuwen vagevuur knap je wel op. Het doet je geest goed moet je maar denken. Hij wordt weer fit gerestaureerd, zodat je met alle an deren in 2595 vanaf je eigen cumulus wolkje het 700-jarig bestaan beneden kan volgen. Ziet de enkeling (U weet het zelf het beste of U er ook toebehoort) toch een beetje op tegen al die warmte dan kan je (there are always two pos sibilities je nu ook laten diepvrie zen. Vergeet niet een labeltje aan je voetbalschoen te hangen: „S.v.p. wakker maken 18 januari 2595". En wat zien we dan op die datum? Wij, mooi wiekend met onze vleugeltjes, boven U. Fit en wel. En lekker rustig. Ieder z'n eigen wolkje. En U beneden, juist de ijskorsten van Uw (zeer ouder- wets) colbert, afborstelend. Nog na- geeuwend van de lange, diepe slaap. Op de De Boelelaan speelt ons eerste een jubileumwedstrijd tegen H.B.S. Onze vrienden uit Den Haag hebben een har de tijd achter de rug. Het dieptepunt lag wel in 2003. Derde klas van de Haagse Voetbal Bond. Maar de jongens (daar zijn het H.B^.-ers voor) zijn de lan ge weg teruggekomen. Evenals wij, nu ook le klas E.V.B.N.B. (Europese Voet bal Bond Niet Betalend). De wedstrijd wordt gespeeld op het tweede veld. Het eerste is niet beschikbaar. Twee weken voor de jubileumwedstrijd constateerde de commissaris van materiaal dat het doelgebied (bij het scoringsbord) licht radioactief was. Om geen enkel risico te nemen werd besloten op het tweede veld te spelen. Een dikke 300 man staat langs de lij- n5n' ^en behoorlijke opkomst voor de tijd van het jaar. De penningmeester lacht in zijn vuistje. Er waren toch 32 betalende bezoekers bij. Als we goed kij ken is er niet veel veranderd in die jaren. Ze spelen nog steeds elf tegen elf. Het enige opvallende is, dat de wedstrijd geleid wordt door een Kat (die evolutie toch, denk je). Het spel was in 1965 al aan het verruwen, Een nieuw systeem valt niet direct te herkennen of het zou de vliegende keep moeten zijn. Dat deden we op het zandland ook, zal U pas ont dooid aan de lijn, en wij op ons wolkje denken. De bal is nog steeds rond. Dat doet prettig aan. Nu benijden wij U. Door die halve misser van de H.B.S.- back kunt U op het derde veld achter het leer aanrennen. Van de wolkenvel den stijgt een licht geknor van afgunst op. Nijdig wordt er met de vleugels ge klapt. In de onmiddellijke omgeving valt het woord; „diepvriesgoser Onmis kenbaar is men tegen U. Hoe fijn von den ze het niet, nu zo lang geleden, om gegarandeerd een eeuwig fitte geest te bezitten. Nu ze U zien rennen achter die waaibal U, die het diepvries koos hebben ze spijt. Niets veranderlijker dan een geest. De wedstrijd verloopt zoals hij 630 jaar geleden verlopen zou zijn. 1-1. De een gaf de ander niets toe. Een overwin ning van de onzen of van onze vrienden uit Den Haag zou net iets te veel geweest zijn. De krachten waren gelijk verdeeld. Het gelijke spel gaf de krachtsverhoudin gen juist weer. De vliegende keepers vlo gen even goed. U trekt U terug op het clubhuis. Mis schien hebben ze er nog wel een heel óuwe voor U. Uit 1965. Overgebleven van het 70-jarig bestaan. Wij fladderen terug naar onze lieren en luiten om de lof van de vooruitgang te bezingen. Onze geesten zullen niet vertroebeld worden. Voor ons geen ouwe. Wij blijven liever fit. Tot in de lengten der dagen. CHARLIE.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 30