Cafe-Restaurant VAN TUYLL O FLATS rkttr.chn", Firma G. Nagel Rund-, Kalfs- en Varkensslachterij OÉ PETERS A F C -ers Koopt Uw BLOEMWERKEN AMSTELVEENSCHEWEG HOEK STADIONPLEIN RESTAURANT A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG BILLARDZAAL - CONCERT „SCHAKELTJES" Voor beter SCHILDERWERK VAN HILTEN PETRIE SINGEL 74 - Telefoon 4 2375 De elegante Sportman draagt altijd M. v. d. ZAKEN's Luxe Schoeisel OVERTOOM 139 Telefoon 80008 N. V. Academische Boekwinkel v.h. P. H. VERMEULEN „In 't Huis met de Luifel" GRIMBURGWAL 13 - T E L E F O 0 N 48312 KERKSTRAAT H8 Telefoon 37117 Koopt Uw Overhemden, Hoeden, Petten. Dassen, Sokken, bij Firma J. BURGER ZONEN WIJN AN DS 6 VAN RENSEN Uw adres voor Sigaren, Sigaretten enz. is Sigarenmagazijn „STADION" AMSTELVEENSCHEWEG 216 Bij de Zeilstraat TELEFOON 24329 - AMSTERDAM D ELLENS Bloemenmagazijn Amstelveenscheweg 93 - Telefoon 20320 LEVERANCIER BLOEMWERKEN AAN VEREENIGINGEN 3 13egunstiging van onze Adverteerders, houdt de Schakel in stand. FOOTBALLBOOTS TORSCORER-POPULACT f 16.75 METNEUSRIEM loVl» 17 MET 5 a 8 KAMERS, BADKAMER EN KEUKEN TE HUUR VOOR DIRECT OF LATER MET RIANT ACHTER-UITZICHT OP TENNISBANEN; VANAF Fl. 800.— GELEGEN AAN DE EUTERPESTRAAT, LEONARDOSTRAAT OF TITIA AN STRAAT Prijs per plaatsingf 1.- Per 6 plaatsingenf 5.50 Per 12 plaatsingenf io.- Ie Huis vanaf Nieuwe Spiegelstraat A.F.C.-ehs Amstelveenscheweg 87, Telefoon 26256 Tc Amsterdam opgericht door J. BURGER sedert 1903. Specialiteit in Lood-, Zink- en Leiwerken - Dakbedekking Aanleg voor Gas-, Warm- en Koudwaterleidingen, Radio en Sanitaire Artikelen, Electr. Installation op elk gebied. TELEFOON 84906 Showroom: OVERTOOM 165 hij het Blnrmenmajja-ijn van J. W. WELSCH - Oosterpark 11 AMSTERDAM Telefoon 51288 ApP one! Ko°Pt Uw Sportprijzen bij: •fi.L .G.-tJIb. „'T MED AILLEHUIS" Spuistraat 301 Telefoon 37380 Amsterdam Leveranciers vanA. F. C. en A. C. C. Vraagt Uw winkelier naar de artikelen van de N.V. Amsterdamsche Ledikanten- en Spiraalmatrassenfabriek voorheen H. v. TELLINGEN Monnikenstraat 13 - Telef. 34104 - Amsterdam. TOPSCORER BROWN" f 21 50 MET ENK.ELRIEM <7cl a.y ga,ra, pi, t, i Cs! TOPSCORER "BLACK" 1 19.95 METENKELRIEM f Ja.a,r- y a,r a. ie*! VoUe a,r a,u, £ts] TOPSCORER-JUNIOR" 1 2"5<^ en 1/olie fa, a,tv t C 10.90 PER JAAR, A.F.C.-ers SPECIALE CONDITIES op het sterk verlaagde prijsniveau. Inlichtingen en sleutels Leonardostraat 1 huis, Tel. 22884

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 2